Cristian Radu — mesaj către prieteni

0
269

Dragi pri­e­te­ni,

A tre­cut deja o sap­ta­ma­na de la scru­ti­nul din 24 iunie. Multi v‑ati intre­bat, pro­ba­bil, de ce nu am scris nimic pe face­bo­ok si pe pagi­na de net, ime­di­at dupa câști­ga­rea ale­ge­ri­lor. Ade­va­rul este ca am aștep­tat sa trea­că vreo cate­va zile pana sa pos­tez acest mesaj pen­tru ca nu vro­iam sa scriu ceva “la cald”, sub impe­ri­ul emo­ti­i­lor de moment. Am pre­fe­rat sa astept putin sa ne lim­pe­zim… min­ți­le, toți cei impli­cați activ in lun­ga si obo­si­toa­rea cam­pa­nie electorala.

Acum, dupa inves­ti­rea ofi­ci­a­lă in func­ția de pri­mar al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, cred ca este cea mai potri­vi­tă oca­zie pen­tru a va trans­mi­te sin­cer si nedi­si­mu­lat mul­tu­mi­ri­le mele pen­tru spri­ji­nul acor­dat pe toa­ta dura­ta cam­pa­niei elec­to­ra­le. Cuvin­te­le sunt, cu sigu­ran­ță, puti­ne si fara pute­rea de a aco­peri in tota­li­ta­te sen­ti­men­tul de recu­nos­tin­ta pe care il am fata de dumneavoastră. 

Mi-ati acor­dat incre­de­re, iar asta mă res­pon­sa­bi­li­zea­za enorm pe toa­ta dura­ta man­da­tu­lui de pri­mar. V‑am spus per­ma­nent ca sunt om de cuvânt si con­ti­nui sa va asi­gur de acest aspect si acum, dupa câști­ga­rea ale­ge­ri­lor. Func­ția de pri­mar nu mă va schim­ba ca om. Unii poa­te nu cred, dar cu tim­pul va veți con­vin­ge. Sunt om de admi­nis­tra­ție si voi fi pri­ma­rul tuturor. 

Asa cum spu­neam dese­ori pe dura­ta cam­pa­niei, am venit la Pri­mă­rie sa fac trea­ba, nu sa mă aflu in trea­ba. Acum, ora­sul are nevo­ie de liniș­te pen­tru a intra in nor­ma­li­ta­te, pen­tru ca in câți­va ani sa putem spu­ne cu mân­drie ca tră­im in Man­ga­lia, oras european.

Cu sti­ma,

Radu Cris­ti­an, http://www.facebook.com/home.php#!/cristian.radu.33

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply