Cine sunt şi cu ce se ocupă noii consilieri locali ai Mangaliei

0
182
Afacerişti, “coana” preoteasa şi un rockerCine sunt şi cu ce se ocupă noii consilieri locali ai Mangaliei

Jumă­ta­te din Con­si­li­ul Local al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia este alcă­tu­i­tă din figuri proas­pe­te pen­tru poli­ti­ca urbei. Din vechiul legi­sla­tiv local au rămas Sorin Andrei (om de afa­ceri, lide­rul PNL Man­ga­lia), Vasi­le Ior­ga (vice­preşe­din­te, deo­cam­da­tă, la DMHI, mem­bru PDL), Bogdan Maga­nu (om de afa­ceri, desem­nat acum şi vice­pri­mar din par­tea PSD), Ghe­or­ghe Mazâ­lu (deca­nul de vâr­stă al PSD, pen­sio­nar, fost pro­fe­sor de chi­mie), Ion Min­că (om de afa­ceri, fost con­si­li­er local PC, rea­les acum pe lis­ta PRM), Dănuţ Mol­do­van (de ase­me­nea, om de afa­ceri, fost con­si­li­er PDL, rea­les pe lis­ta PSD), Ion Pet­cu (încă un om de afa­ceri, fost şi actu­al con­si­li­er PSD) şi Vasi­le Olan (evi­dent, om de afa­ceri, ales pe lis­ta ACD, lider al PC).

Pe lis­tă ar fi tre­bu­it să se afle şi con­si­li­e­rul PDL Paul Folea­nu, avo­cat şi direc­to­rul gene­ral al fir­mei de stat Nept­un Olimp SA, al cărui man­dat a fost, însă, inva­li­dat. Şi prin­tre noii veni­ţi în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia se află nume cu noto­ri­e­ta­te cel puţin la fel de mare cu a mai vechi­lor aleşi. Ast­fel, con­si­li­e­ra loca­lă PDL Lini­ca Stan a fost în man­da­tul 2004- 2008 con­si­li­er judeţean PSD, cole­gă cu Mihai Cla­u­diu Tusac, în para­lel con­tro­lând cea mai mare soci­e­ta­te de turism de pe lito­ral, SC THR Marea Nea­gră SA.

De ase­me­nea, ale­sul PDL Levent Beghim este un cunos­cut om de afa­ceri local, cunos­cut ca fiind prin­tre cei mai impor­tanţi finanţa­tori ai par­ti­du­lui, dar şi unul din cei mai activi mem­bri. De ase­me­nea, tot din par­tea PDL, a intrat în Con­si­li­ul Local doc­to­ri­ţa Lau­ra Câr­lan, mem­bră a Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie de la Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia şi cum­na­ta pro­to­ie­re­u­lui Vasi­le Câr­lan.

La rân­dul său, Marin Eugen Guţă, care a urcat în Con­si­li­ul Local Man­ga­lia din par­tea PSD căl­când pes­te cada­vrul poli­tic al lui Con­stan­tin Fili­mon, pen­sio­nar MApN, este unul din patro­nii Sim­pa Trans, una din cele mai mari fir­me de trans­port per­soa­ne din judeţul Con­stanţa.

Una din cele mai exo­ti­ce figuri din noul legi­sla­tiv man­ga­li­ot este cea a lui Mari­an Cio­câia, fos­tul şofer de ambu­lanţă intrând în Con­si­li­ul Local de pe lis­ta PPDD. Tot de la PPDD între noii aleşi se numă­ră şi Şte­fan Bociog, un apro­pi­at al lui Cio­câia — se spu­ne că ar fi iubi­tul fetei lui Cio­câia -, urmea­ză car­nea tână­ră arun­ca­tă de PNL în con­si­liu: Cris­ti­an Dră­gan, patro­nul unei fir­me sub­con­trac­toa­re din DMHI şi Flo­rin Leo­nard Tăna­se, un roc­ker care şi‑a făcut vea­cul prin Spa­nia, până acum două luni, fiind figuri necu­nos­cu­te până acum mediu­lui poli­tic man­ga­li­ot.

Alt new-entry în CL este Ghiul­gian Mem­bu­lat, patroa­na hote­lu­lui Alu­tus, unde şi‑a insta­lat Tusac sedi­ul de cam­pa­nie şi care a acces în Con­si­li­ul Local de pe lis­ta PSD-ului.

Cris­ti­an ANTON, Repli­ca, 4 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply