C.T. Popescu, despre boicotul PDL de la referendum: Băsescu se descalifică definitiv în faţa istoriei. România o să-şi amintească de el ca o boală ruşinoasă

0
213

Edi­to­ria­lis­tul Cris­ti­an Tudor Popes­cu a afir­mat, în urma deci­zi­ei lua­te de PDL, de a boico­ta refe­ren­du­mul din 29 iulie, că nu se aştep­ta ca preşe­din­te­le sus­pen­dat Tra­ian Băsescu să recur­gă la un ase­me­nea gest.

Recu­nosc că nu am cre­zut că va face asta Tra­ian Băsescu. Îl cre­deam un om mân­dru care să nu accep­te prin ori­ce mij­loa­ce să se întoar­că la Cotro­ceni. M‑am înşe­lat. Dom­nul Băsescu prin acest gest, mai întâi din punct de vede­re uman îşi nea­gă pro­pria legen­dă. S‑a pre­zen­tat tot­dea­u­na româ­ni­lor ca fiind un om cura­jos, care intră întot­dea­u­na în lup­tă, care ris­că şi care mer­ge cu popo­rul, vre­me de ani de zile a invo­cat popo­rul.

Acum, dom­nul Băsescu se pre­zin­tă româ­ni­lor ca un om laş, un om care vrea să câş­ti­ge la masa ver­de, aces­ta e titlul pe care îl vizea­ză dom­nul preşe­din­te Băsescu “preşe­din­te­le masă ver­de”. Un om care refu­ză lup­ta şi care în felul aces­ta com­pro­mi­te Româ­nia în ochii Euro­pei în ace­ea­şi măsu­ră în care au facut‑o repre­zen­tanţii USL prin modul în care au forţat legi, au forţat demo­cra­ţii pen­tru a‑l sus­pen­da.

Dom­nul Băsescu demon­strea­ză în felul aces­ta exact con­tra­ri­ul a ceea ce a tot afir­mat şi anu­me că nu ţine de sca­un. Nu exis­tă altă just­fi­ca­re decât sca­u­nul. Ca să ajungi mai absurd decât C.V. Tudor e greu. Dom­nul Băsescu a reu­şit”, a decla­rat la Româ­nia TV jur­na­lis­tul Cris­ti­an Tudor Popes­cu.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral in Jur­na­lul Natio­nal, marti, 24 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply