Bogdan Maganu, viceprimarul ales al Mangaliei. Primarul: Contractul cu reprezentanţii Callatis va fi reziliat

0
281

Radu Cris­ti­an a fost vali­dat şi a depus luni jurămân­tul de înves­ti­re în fun­cţia de pri­mar al Man­ga­li­ei. Radu spu­ne că vine cu gân­duri bune la pri­mă­rie, dar şi fap­tul că încer­că să îi deter­mi­ne pe turi­şti să rămâ­nă în Man­ga­lia, nu doar să o tranzi­te­ze şi să mear­gă la bul­gari.

Cât des­pre vice­pri­mar, menţio­năm că Bogdan Maga­nu a fost ales de con­si­li­eri să repre­zin­te admi­nis­tra­ţia loca­lă pen­tru urmă­to­rii patru ani.

Con­trac­tul cu repre­zen­tanţii Cal­la­tis va fi rezi­li­at. Nu ime­di­at, pen­tru că sunt câţi­va paşi de făcut, a spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu.

Repli­ca, 2 iulie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply