Wilmark si Leonard Doroftei, alaturi de candidatul independent la Primaria Mangaliei, Teodor Munteanu

0
335

Teo­dor Mun­tea­nu, can­di­da­tul inde­pen­dent la func­tia de pri­mar si con­si­li­er local al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, a ofe­rit locu­i­to­ri­lor urbei un spec­ta­col de zile mari, avandu‑i ca invi­tati de sea­ma pe cunos­cu­tul Wil­mark si ine­ga­la­bi­lul pugi­list Leo­nard Doroftei.

Eve­ni­men­tul a avut loc, joi, 7iunie, la Gra­di­na de Vara “Farul”, din loca­li­ta­te. Pes­te o mie de per­soa­ne au fost pre­zen­te la mani­fes­ta­tie, dor­ni­ce de o “con­frun­ta­re “direc­ta cu mare­le cam­pi­on.

De depar­te, cei mai entu­zi­asti au fost tine­rii care au vrut sa “se bata“cu Doroftei , macar in joa­ca, pe rin­gul ame­na­jat pe sce­na Gra­di­nii de Vara. Mare­le nos­trum cam­pi­on de box a dat curs invi­ta­ti­ei ama­to­ri­lor de sen­za­tii tari, iar din feri­ci­re nimeni nu a patit nimic. Atmosfe­ra a fost intre­ti­nu­ta de Gabi Juga­ru, care le‑a dat man­ga­li­o­ti­lor cura­jul de a‑l face ” K.O. ” pe Doroftei.

Dupa asa un spec­ta­col, repre­zen­ta­tia fete­lor de la Aca­de­mia de Dans a lui Wil­mark a adus un plus de adre­na­li­na. Baie­tii de la Roma­nia au ridi­cat de pe sca­u­ne si pe cei mai cumin­ti spec­ta­tori, ade­va­ra­te hore incin­gan­du-se pe sce­na. In cadrul eve­ni­men­tu­lui a mai sus­ti­nut un reci­tal la acor­de­on Vali Cra­ciu­ne­scu.

Ceta­te­nii au avut oca­zia, in cadrul dez­ba­te­ri­lor care au urmat, sa isi spu­na pasu­ri­le si sa afle solu­ti­i­le pe care can­di­da­tul inde­pen­dent Teo­dor Mun­tea­nu le are in vede­re pen­tru rezol­va­rea aces­tor pro­ble­me.

Vineri, 08 Iunie 2012, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply