ULTIMA ORA: La Mangalia, pe 10 iunie se votează şi pentru referendum !

0
229

La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, locu­i­to­rii Man­ga­li­ei sunt sin­gu­rii care vor pri­mi cinci bule­ti­ne de vot.

Ei vor vota atât pen­tru desem­na­rea pri­ma­ru­lui şi mem­bri­lor con­si­li­u­lui local, cât şi pen­tru refe­ren­du­mul în ceea ce pri­veş­te rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui exis­tent între Pri­mă­ria Man­ga­lia şi SC Cal­la­tis Therm SA, soci­e­ta­tea care se ocu­pă de dis­tri­bu­i­rea agen­tu­lui ter­mic în muni­ci­piu.

La refe­ren­dum, man­ga­li­oţii vor tre­bui să se pro­nu­nţe prin DA sau NU.

Repli­ca, 9 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply