Rusaliile au devenit, pe lângă Paşti, a doua sărbătoare rezervată botezurilor

0
338

 

În aju­nul Rusa­li­i­lor se ţin Moşii de vară sau de Rusa­lii — cu târ­guri unde oame­nii găsesc cele nece­sa­re pome­ni­lor, dar şi pri­lej de vese­lie. Se cre­de că sufle­te­le morţi­lor (moşi­lor), după ce pără­sesc mor­min­te­le în Joia Mare (cea de dina­in­tea Paş­ti­lor), se pre­um­blă prin­tre cei vii, îna­po­in­du-se la locul lor în Aju­nul Rusa­li­i­lor.

De Rusa­lii este obi­ş­nu­it şi fai­mo­sul joc al călu­şa­ri­lor (exe­cu­tat de cete de flă­căi), dans con­stând din sări­tul pes­te foc pen­tru a scă­pa de iele — zâne rele.

Şi tot ca la Paşti, erau opri­te înge­nun­chi­e­rea şi pos­ti­rea în toa­te zile­le Cinci­ze­ci­mii, erau inter­zi­se jocu­ri­le din cir­curi şi spec­ta­co­le­le păgâ­ne. Case­le se împo­do­beau cu flori şi ramuri verzi de nuc sau de tei, obi­cei moş­te­nit de la evrei.

În bise­rici, se aduc şi astăzi ramuri verzi de tei sau de nuc, care se bine­cu­vin­tea­ză şi se împart cre­din­cioşi­lor, aces­tea sim­bo­li­zând lim­bi­le de foc ale pute­rii Sfân­tu­lui Duh, care s‑a pogorât pes­te Sfinţii Apos­toli.

Pogorârea (Cobo­rârea) Duhu­lui Sfânt este săr­bă­toa­rea înte­me­ie­rii Bise­ri­cii.

În Româ­nia, prin deci­zia Par­la­men­tu­lui în 2008, ofi­ci­al, sunt două zile libe­re de Rusa­lii: dumi­ni­ca Rusa­li­i­lor şi luni — a doua zi de Rusa­lii.

Sur­sa: monitorulsv.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply