Radu Cristian i‑a sărbătorit pe copiii din Mangalia (Galerie foto)

0
255

În „Amin­tiri din copi­lă­rie”, incon­fun­da­bi­lul poves­ti­tor Ion Cre­an­gă spu­nea: „Aşa eram eu la vâr­sta cea feri­ci­tă şi aşa cred că au fost toţi copi­ii, de când îi lumea şi pămân­tul, măcar să zică cine ce‑a zice”.

Cea mai feri­ci­tă vâr­stă, copi­lă­ria, a fost săr­bă­to­ri­tă la Man­ga­lia, zile în şir: de pe 1 până pe 4 iunie. Radu Cris­ti­an, can­di­dat inde­pen­dent la Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, a orga­ni­zat cu oca­zia Zilei Inter­na­ţio­na­le a Copi­lu­lui o serie de acti­vi­tă­ţi dedi­ca­te copi­i­lor.

Este vor­ba des­pre nume­roa­se acţiuni: com­pe­ti­ţii spor­ti­ve — rugby, atle­tism -, o excur­sie la o fabri­că de cio­co­la­tă (la care au par­ti­ci­pat 200 de copii), des­pre dis­tra­cţie şi voie bună ală­tu­ri de per­so­na­je de basm.

De ase­me­nea, Radu Cris­ti­an a decis să ofe­re cado­uri de 1 Iunie copi­i­lor fami­li­i­lor nevo­ia­şe din mai mul­te zone ale muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Marti, 05 iunie 2012, Ada CODAU, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply