Puiu Haşotti, propus de PNL la Cultură

0
235

Puiu Haşotti, lide­rul gru­pu­lui PNL din Senat, este pro­pu­ne­rea libe­ra­li­lor pen­tru por­to­fo­li­ul de la Minis­te­rul Cul­tu­rii. Deci­zia vine după ce Mir­cea Dia­co­nu a fost decla­rat incom­pa­ti­bil de ÎCCJ.

Puiu Haşotti, propus de PNL la Cultură

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat că va dis­cu­ta cu lide­rul PNL, Crin Anto­ne­scu pen­tru a pro­pu­ne un nou minis­tru al Cul­tu­rii. Por­to­fo­li­ul de la Cul­tu­ră apa­rţi­ne PNL.

El a fost depu­tat în legi­sla­tu­ri­le 1996–2000 şi 2000–2004, iar din 2004 este sena­tor.

 În peri­o­da 1976–1996, Haşotti a fost, pe rând, muze­o­graf, muze­o­graf prin­ci­pal, cer­ce­tă­tor prin­ci­pal. De ase­me­nea, în peri­oa­da 1990–1995, el a fost con­si­li­er la Inspec­to­ra­tul Judeţean pen­tru Cul­tu­ră Con­stanţa. Din 1990, Haşotti este şi lec­tor şi con­fe­renţi­ar la Facul­ta­tea de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii Ovi­di­us Con­stanţa.

 Puiu Haşotti este absol­vent al Facul­tă­ţii de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii Bucu­reşti, iar din anul 1995 este doc­tor în şti­inţe isto­ri­ce.

Lucian Negrea, dcnews, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply