Protocolul USL, obligatoriu în administraţiile locale

0
231

USL a decis, ieri, să impu­nă în toa­te judeţe­le res­pec­ta­rea pro­to­co­lu­lui Uniu­nii pen­tru rezol­va­rea anu­mi­tor “ten­siuni” şi “neînţe­le­geri” apă­ru­te între cele trei par­ti­de ali­a­te la con­sti­tu­i­rea Con­si­li­i­lor Judeţe­ne şi a Con­si­li­i­lor Loca­le. “Toa­te acţiu­ni­le de con­sti­tu­i­re a Con­si­li­i­lor Judeţe­ne, a Con­si­li­i­lor Loca­le, se vor face cu res­pec­ta­rea stric­tă, fără exce­pţie, a con­di­ţi­i­lor sta­bi­li­te în pro­to­co­lul USL.

Con­du­ce­ri­le celor trei par­ti­de sunt deci­se să impu­nă pes­te tot, în toa­te judeţe­le, în toa­te con­si­li­i­le loca­le, res­pec­ta­rea aces­tor prin­ci­pii. Chiar dacă exis­tă locuri cu ten­siuni, cu neînţe­le­geri, sin­gu­ra uni­ta­te de măsu­ră şi sin­gu­rul set de cri­te­rii care poa­te regle­men­ta rezol­va­rea aces­tor ches­tiuni este pro­to­co­lul USL. În sen­sul aces­ta, deci­zia noas­tră este de apli­ca­re stric­tă a con­di­ţi­i­lor aces­tui pro­to­col pes­te tot”, a anu­nţat lide­rul PNL, Crin Anto­ne­scu, la fina­lul şedinţei USL.

Deci­zia USL vine în con­tex­tul în care lide­rul PNL Vran­cea, Nini Săpu­na­ru, a cerut rupe­rea înţe­le­ge­rii cu PSD şi PC în judeţ, acuzându‑i pe par­te­ne­rii soci­al demo­cra­ţi că au votat un con­ser­va­tor pen­tru pos­tul de vice­preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean, deşi înţe­le­ge­rea a fost să fie votat un libe­ral. (T.I.)

Tele­graf onli­ne, marti, 26.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply