Proiectul privind reîntregirea salariilor bugetarilor în două etape, adoptat de Senat

0
216

Ple­nul Sena­tu­lui a apro­bat, în şedinţa de luni, pro­iec­tul de lege prin care buge­ta­rii urmea­ză să îşi recu­pe­re­ze sume­le tăi­a­te din sala­rii în iunie 2010. În favoa­rea actu­lui nor­ma­tiv s‑au expri­mat 84 de sena­tori, iar doi s‑au abţi­nut de la vot. Nu au fost voturi împo­tri­va pro­iec­tu­lui de lege.

Majo­ra­rea sala­ri­i­lor buge­ta­ri­lor se va face, potri­vit pro­iec­tu­lui de lege ini­ţi­at de Guver­nul Pon­ta în două eta­pe — cu 8% înce­pând cu 1 iunie 2012 faţă de nive­lul acor­dat pen­tru luna mai 2012 şi cu 7,4% înce­pând cu data de 1 decem­brie 2012 faţă de nive­lul acor­dat pen­tru luna noiem­brie 2012. 

Arti­co­lul com­plet, pe AGERPRES, 25.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply