Pleacă hoţii şi vin proştii?

0
210

În timp ce băieţii din PDL sunt pre­o­cu­pa­ţi să-şi ia gâtul unul altu­ia între două lin­gu­ri­ţe de coli­vă, băieţii din PSD şi PNL au pus batis­ta pe ţam­bal şi-au înce­put să guver­ne­ze. După ce ani de zile por­to­ca­li­ii ne-au mân­cat sufle­tul, sala­ri­i­le şi via­ţa, cei nou-sosi­ţi ar putea fi lua­ţi drept lumi­na izbă­vi­toa­re, ba mai mult, ar putea fi con­fun­da­ţi cu cei care au inven­tat demo­cra­ţia.

Bună­oa­ră, cunos­cu­tul Relu Fene­chiu, Fe-ne-chi-uuu, Relu Fe-ne-chi-uuu, ar putea părea întâi­ul erou al mun­cii capi­ta­lis­te. La fel şi Opri­şan de la Vran­cea. Vă vine sau nu să cre­deţi, per­so­na­jul mai devre­me amin­tit pare un fel de floa­re-de-colţ a poli­ti­cii româ­neşti. Nici papu­cul doam­nei, nici măcar ciub­o­ţi­ca cucu­lui, pur şi sim­plu floa­re-de-colţ. Cât des­pre „Pri­ma­rul care este” ce să mai vor­bim? El a fost ales a n‑shpea oară de către popo­rul Sec­to­ru­lui 5. În întu­ne­ci­mea tranzi­ţi­ei noas­tre, el repre­zin­tă farul călă­u­zi­tor al poli­ti­cii româ­neşti. Care este, nu‑i aşa, unul din­tre lide­rii uniu­nii care va obţi­ne la ale­ge­ri­le din toam­nă cel puţin 70–80, maxi­mum 90% din voturi.

Citi­ţi arti­co­lul inte­gral în Jur­na­lul Naţio­nal, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply