Peste 1.500 de participanti la „Festivalul Plăcintei Dobrogene“

0
235

Ieri, la Com­plex „Para­di­so“ din Man­ga­lia a avut loc „Fes­ti­va­lul Plă­cin­tei Dobro­ge­ne“, eve­ni­ment orga­ni­zat de fili­a­le­le loca­le ale Par­ti­du­lui Demo­crat Libe­ral, Uniu­nii Naţio­na­le pen­tru Pro­gre­sul Româ­ni­ei şi Par­ti­du­lui Naţio­nal Ţără­nesc Cre­ş­tin Demo­crat, cu spri­ji­nul depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş. Aces­ta si‑a pre­zen­tat publi­cu­lui, for­mat din pes­te 1.500 de per­soa­ne, echi­pa pe care o pro­pu­ne Man­ga­li­ei. La ran­dul lor, lide­rii UNPR au urcat pe sce­na, rea­min­tind fap­tul ca il sus­tin, la foto­li­ul de pri­mar, pe Zan­fir Ior­gus, pre­zen­tan­du-si, tot­o­da­ta, echi­pa pen­tru Con­si­li­ul Local.

Pe lan­ga degus­ta­rea pla­cin­te­lor coap­te de gos­po­di­ne­le din loca­li­ta­te, cea de a VIII‑a edi­ţie a „Plă­cin­tei Dobro­ge­ne“ a fost un spec­ta­col extra­or­di­nar din care au facut par­te Biu Marqu­etti & Carai­bian Band, Etno, Giulia & Romeo Sale­no, Zura­lia Orches­tra, Ansam­blul Her­cu­les, Geor­ge Rota­ru. Pre­zen­ta­to­rul serii a fost Lavi­nia San­dru.

Mani­fes­ta­rea „Plă­cin­ta Dobro­ge­nă“ s‑a făcut remar­ca­tă atât la nivel naţio­nal, fiind o pre­zenţă con­stan­tă în tim­pul eve­ni­men­te­lor spe­ci­fi­ce Fes­ti­va­lu­lui „Cal­la­tis“, dar şi pes­te hota­re. Plă­cin­ta dobro­gea­nă a putut fi degus­ta­tă în Par­la­men­tul Euro­pean, în 2007. Atunci, o dele­ga­ţie for­ma­tă din gos­po­di­ne din Man­ga­lia a pre­pa­rat nu mai puţin de 1.000 de porţii din deli­ci­ul culi­nar spe­ci­fic dobro­gean, ce au fost ser­vi­te par­la­men­ta­ri­lor euro­peni.

Sur­sa: Edi­tia de Sud, 4 iunie 2012. Vezi Gale­rie foto.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply