PDL a pierdut și Primăria Mangalia

0
247

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a comu­ni­cat, luni, rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor desfă­şu­ra­te dumi­ni­că în cele șase loca­li­tăți unde au fost relu­a­te ale­ge­ri­le:  Man­ga­lia (Con­stanţa), Tăr­no­va (Arad), Moie­ciu (Bra­şov), Cur­cani (Călă­ra­şi), Mireşu Mare (Mara­mu­reş) şi Răs­mi­reşti (Tele­or­man).

Inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu, noul pri­mar al Man­ga­li­ei.

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral infor­mea­ză, prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să, că în urma desfă­şu­ră­rii ale­ge­ri­lor din 24 iunie s‑au înre­gis­trat urmă­toa­re­le rezul­ta­te:

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, judeţul Con­stan­ța:

Ale­geri pen­tru fun­cţia de pri­mar

Pre­zen­ța la vot – 57,67%

Rezul­ta­te:

  • Cris­ti­an Radu, can­di­dat inde­pen­dent9.512 voturi46,74%;
  • Zan­fir Ior­guş, Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral – 7.746 voturi – 38,06%.

Ale­geri pen­tru Con­si­li­ul Local

  • Pre­zen­ța la vot: – 57,67%

Rezul­ta­te:

  • Par­ti­dul Demo­crat Libe­ral – 5.746 voturi – 28,46% (6 man­da­te);
  • Par­ti­dul Soci­al Demo­crat – 5.345 voturi – 26,47% (6 man­da­te);
  • Ali­an­ța de Cen­tru – Dreap­ta (Par­ti­dul Națio­nal Libe­ral – Par­ti­dul Con­ser­va­tor) – 3.526 voturi – 17,46% (4 man­da­te);
  • Par­ti­dul Popo­ru­lui – Dan Dia­co­ne­scu – 1.294 voturi – 6,41% (2 man­da­te);
  • Par­ti­dul Româ­nia Mare – 1.043 voturi – 5,16% (1 man­dat).

Arti­co­lul com­plet, pe: dcnews.ro, 25 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply