Pasarela din Mamaia a fost inaugurată. Radu Mazăre, apariţie spectaculoasă la festivitate — GALERIE FOTO

0
260

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, Radu Mază­re, a inau­gu­rat, luni, pasa­re­la din Mama­ia, venind direct de pe mare la bor­dul unei şalu­pe, însoţit de mai mul­te tine­re, cu acest pri­lej fiind făcu­tă şi pri­ma cur­să de agre­ment către por­tul turis­tic Tomis, zeci de oameni înghe­su­in­du-se pen­tru loc pe vapo­raş.

După ce şi‑a făcut o apa­ri­ţie spec­ta­cu­loa­să la bor­dul unei şalu­pe şi fiind însoţit de mai mul­te tine­re, pri­ma­rul Con­stanţei, Radu mază­re, s‑a urcat apoi pe pasa­re­lă şi a spus zeci­lor de per­soa­ne pre­zen­te că în aceas­tă săp­tămâ­nă plim­bă­ri­le cu vapo­ra­şul sunt gra­tu­i­te, după care cos­tul unei călă­to­rii va fi de 35 de lei.

În aceas­tă săp­tămâ­nă vor fi plim­bări gra­tu­i­te pen­tru con­stă­nţeni, fiind­că nu sunt atât de mulţi turi­şti şi pro­pri­e­ta­rul vapo­ra­şu­lui a ofe­rit pen­tru con­stă­nţeni aces­te plim­bări gra­tu­i­te. Pro­ba­bil vor fi şase — şap­te cur­se pe zi de aici din Mama­ia până în por­tul Tomis şi retur. Vor fi mai mul­te pasa­ge­re de acest gen plus alte veli­e­re din por­tul Tomis care vor veni să ofe­re aces­te plim­bări. (…)

Preţul unei cur­se care va dura o oră va fi de 35 de lei. Pe pasa­ger, turi­ş­tii găsesc atât bar, cât şi res­ta­u­rant, dar şi o for­ma­ţie de muzi­că unde vor ascul­ta cu pre­di­le­cţie muzi­că gre­ceas­că. Vapo­ra­şul poa­te fi închi­ri­at pen­tru petre­ceri pri­va­te, atât pe tim­pul zilei, cât şi pe tim­pul nopţii”, a afir­mat Radu Mază­re.

El a spus că intenţio­nea­ză rea­li­za­rea altor două pasa­re­le de acest gen în sta­ţiu­nea Mama­ia, dar aces­tea tre­bu­ie rea­li­za­te pe tot lito­ra­lul româ­nesc.

Arti­co­lul inte­gral şi gale­ria foto, pe Medi­a­fax, luni, 4 iunie 2012.

Ima­gi­ne: Cristi Cimpoes/Mediafax Foto.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply