Munteanu Teodor — „La multi ani, tuturor copiilor Mangaliei!”

0
259

2000 de copii din Man­ga­lia au par­ti­ci­pat vineri, 1 Iunie, la Gra­di­na de vara „Farul” din Man­ga­lia la spec­ta­co­lul orga­ni­zat de ziua lor de Fun­da­tia Uma­ni­ta­ra „Doru Munn­tea­nu”. Petre­ce­rea a fost un real suc­ces. Micu­tii, inso­ti­ti de parin­ti si bunici, au can­tat, au dan­sat, au fost pic­tati pe fata, au dese­nat cu cre­ta pe asfalt si s‑au foto­gra­fi­at ala­turi de per­so­na­je de poves­te.

Pe sce­na Gra­di­nii de vara „Farul” si-au dat con­cur­sul artis­ta din Man­ga­lia, Nico­le­ta Cen­gher, ansam­blul de dan­suri „Mugur de fol­clor” si cunos­cu­ta Han­nah Monta­na.

Este un eve­ni­ment orga­ni­zat din suflet asa cum Fun­da­tia Uma­ni­ta­ra „Doru Mun­tea­nu” orga­ni­zea­za toa­te mani­fes­ta­ri­le atat pen­tru copii cat si pen­tru ceta­te­nii Man­ga­li­ei, pen­tru oame­nii care au pro­ble­me, pen­tru oame­nii de lan­ga noi.

Este o zi exce­len­ta, o zi super­ba, o zi pe masu­ra eve­ni­men­tu­lui. Ma bucur foar­te tare ca sunt pre­zen­ti atat de multi copii. Asta inseam­na ca isi doresc ast­fel de eve­ni­men­te. La multi ani, tutu­ror copi­i­lor Man­ga­li­ei”, a decla­rat Mun­tea­nu Teo­dor, pre­se­din­te­le Fun­da­ti­ei Uma­ni­ta­re „Doru Mun­tea­nu”.

In plus fata de dis­trac­tie, micu­tii pre­zen­ti la spec­ta­co­lul „O lume minu­na­ta” de la Gra­di­na de vara „Farul” s‑au indul­cit cu pra­ji­turi, jele­uri, pop­corn, vata de zahar si s‑au raco­rit cu sucuri. Cei 2000 de micuti au pri­mit si o diplo­ma de par­ti­ci­pa­re la Ziua copi­lu­lui si mul­te baloa­ne colo­ra­te. Totul din par­tea Fun­da­ti­ei Uma­ni­ta­re „Doru Mun­tea­nu”.

Sur­sa: presaonline.com, vineri, 01 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply