Mazăre, despre alegerile de la Mangalia: Cred că Tusac ar trebui să facă un pas înapoi — vezi VIDEO!

0
212

În cur­sul zilei de azi, con­si­li­e­rii locali s‑au adu­nat pen­tru a‑şi ridi­ca man­da­te­le, oca­zie cu care pri­ma­rul Radu Mază­re a făcut decla­ra­ţii des­pre fos­tul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac.

Cred că Tusac ar tre­bui să facă un pas îna­poi, a decla­rat Mază­re, dând de înţe­les că la ale­ge­ri­le din 24 iunie ar tre­bu­ie să se con­frun­te doar pri­mii doi, con­form rezul­ta­te­lor din 10 iunie, adi­că Zan­fir Ior­guş şi Cris­ti­an Radu.

Radu Mază­re a mai pre­ci­zat că aşteap­tă deci­zia lui Cla­u­diu Tusac, iar dacă aces­ta nu se deci­de să se retra­gă, atunci va can­di­da din par­tea PSD.

repli­caon­li­ne, 14 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply