Marea luptă pentru Primăria Mangalia are loc duminică

0
298

   

Pre­gă­ti­ri­le pen­tru repe­ta­rea ale­ge­ri­lor de la Man­ga­lia au intrat pe ulti­ma sută de metri.

Biro­ul Elec­to­ral Judeţean (BEJ) Con­stanţa a sta­bi­lit calen­da­rul ale­ge­ri­lor pen­tru con­si­li­eri locali şi pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Man­ga­lia, care vor avea loc, dumi­ni­că, 24 iunie. Potri­vit pro­gra­mu­lui apro­bat de BEJ, cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put încă de joi, 14 iunie, şi se va înche­ia, sâm­bă­tă, 23 iunie, la ora 7.00.

În cur­sul zilei de vineri, pri­ma­rul şi preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral de cir­cum­scri­pţie au pre­lu­at de la pre­fect bule­ti­ne­le de vot. Vota­rea va înce­pe, dumi­ni­că, 24 iunie, la ora 7.00, şi se va înche­ia la ora 21.00.

Deşi pe bule­ti­ne­le de vot se regă­sesc toa­te cele 11 nume ale can­di­da­ţi­lor la fun­cţia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în cur­sa elec­to­ra­lă au mai rămas, prac­tic, doar 10, deo­a­re­ce Mihai Cla­u­diu Tusac a urmat sfa­tul şefu­lui său de par­tid, Radu Mază­re, şi s‑a retras din com­pe­ti­ţie. În acest con­text, PSD a anu­nţat că par­ti­dul îl va susţi­ne pen­tru fun­cţia de pri­mar la Man­ga­lia pe inde­pen­den­tul Cris­ti­an Radu, care este susţi­nut şi de PNL.

Aşa­dar, la ale­ge­ri­le din data de 24 iunie, locu­i­to­rii din Man­ga­lia vor avea de ales din­tre Zan­fir Ior­guş (PDL), Cris­ti­an Radu (can­di­dat inde­pen­dent), Marin Oprea (can­di­dat inde­pen­dent), Adri­an Cîr­les­cu (PRM), Ion Nicu­les­cu (can­di­dat inde­pen­dent), Mari­an Dor­ner (Par-tidul Ver­de), Marin Cio­cîia (PP-DD), Thie­ra Mari­os Cotlet (can­di­dat inde­pen­dent), Teo­dor Mun­tea­nu (can­di­dat inde­pen­dent) şi Vasi­le Mol­do­va­nu (PER).
Cu toa­te aces­tea, bătă­lia fina­lă va avea loc între pri­mii doi cla­sa­ţi, mai exact între Zan­fir Ior­guş şi Cris­ti­an Radu, deo­a­re­ce, după cum a reieşit şi la ale­ge­ri­le din 10 iunie, cei­la­lţi can­di­da­ţi nu au obţi­nut voturi impor­tan­te.

Rea­min­tim că Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a anu­lat rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor din data de 10 iunie, de la Man­ga­lia, unde pri­mar fuse­se ales demo­crat-libe­ra­lul Zan­fir Ior­guş. Deci­zia de anu­la­re a ale­ge­ri­lor pen­tru pri­mar şi con­si­li­ul local a fost lua­tă la soli­ci­ta­rea PNL — fili­a­la judeţea­nă Con­stanţa.

BEC a con­sta­tat că rezul­ta­tul ale­ge­ri­lor a fost vici­at, în con­di­ţi­i­le în care în une­le secţii s‑a per­mis să se vote­ze după ora 21.00, ora de închi­de­re a urne­lor.

La scru­ti­nul din 10 iunie, cele mai mul­te voturi pen­tru fun­cţia de pri­mar i‑au reve­nit can­di­da­tu­lui Zan­fir Ior­guş (PDL) — 31,92%, aces­ta fiind urmat de Cris­ti­an Radu (can­di­dat inde­pen­dent susţi­nut de PNL) ‑29,94% şi de Mihai Cla­u­diu Tusac (PSD) — 26,11%.

În urma ale­ge­ri­lor pen­tru con­si­li­ul local, care au fost anu­la­te de BEC, PSD i‑au reve­nit 8 con­si­li­eri, PDL — 7 con­si­li­eri, PNL — 3 con­si­li­eri şi PP-DD — 1 con­si­li­er.

Pen­tru ale­ge­ri­le de dumi­ni­că, în muni­ci­piu au fost înfi­inţa­te 26 de secţii de vota­re, unde sunt aştep­ta­ţi la urne 35.939 ale­gă­tori.

Cuget Liber, Sam­ba­ta, 23 Iunie 2012. Autor: Car­men MOCANU

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply