Mangalia, ring de box: Răfuială între discipolii lui Tusac şi simpatizanţii lui Iorguş, din cauza unui banner

0
336

Scan­dal în toa­tă regu­la, la Man­ga­lia, între o tabă­ră a PSD şi una a PDL. Apro­xi­ma­tiv 50 de per­soa­ne s‑au luat la băta­ie în cen­trul ora­şu­lui, din cau­za unui ban­ner al PSD. Este vor­ba des­pre ace­la­şi ban­ner al can­di­da­tu­lui PSD, Cla­u­diu Tusac, dat jos zile­le tre­cu­te de sim­pa­ti­zanţii PDL, întru­cât exis­ta o hotă­râre a Biro­u­lui Elec­to­ral Muni­ci­pal, potri­vit căre­ia soci­al-demo­cra­ţii erau obli­ga­ţi să‑l dea jos întru­cât încăl­ca une­le pre­ve­deri din legea elec­to­ra­lă.

Mem­brii PSD s‑au dus, azi, să‑l monte­ze la loc, numai că au apă­rut PDL-iştii între timp, iar spi­ri­te­le s‑au încins în scurt timp. Ast­fel, cen­trul Man­ga­li­ei a deve­nit are­nă de box. La faţa locu­lui s‑au mobi­li­zat mai mul­te forţe de ordi­ne, prin­tre care echi­pa­je de la Poli­ţia Man­ga­lia, Jan­dar­me­ri­ei, dar şi nelip­si­ţii poli­ţi­şti de la Loca­lă, căţe­lu­şii lui Tusac. Scan­da­la­gi­ii au fost cal­ma­ţi după ce au pri­mit câte­va jeturi lacri­mo­ge­ne în ochi şi câte­va bas­to­a­ne în spa­te.

Însă nu putea ca un ase­me­nea scan­dal să nu se lase cu ochi vineţi şi mâini rup­te. Prin­tre per­soa­ne­le agre­sa­te se pare că era şi fiul afa­ce­ris­tu­lui Beghim Sebat, patro­nul maga­zi­nu­lui Bya din man­ga­lia. Se pare că aces­ta a fost alto­it de poli­ţi­ş­tii de la Loca­lă, fiind rănit la umăr. Poli­ţia Man­ga­lia a întoc­mit dosar de cer­ce­ta­re pena­lă pe nume­le mai mul­tor indi­vizi din ambe­le tabe­re poli­ti­ce.

Repli­ca 6 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply