La scurt timp după anularea alegerilor, Iorguş cere Judecătoriei Mangalia validarea în funcţia de primar

0
191

La scurt timp după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a dis­pus relu­a­rea ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia pen­tru fun­cţia de pri­mar şi pen­tru Con­si­li­ul Local, Zan­fir Ior­guş, câş­ti­gă­to­rul foto­li­u­lui de pri­mar, cere instanţei de jude­ca­tă vali­da­rea în fun­cţie.

Ast­fel, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia a fost înre­gis­trat, azi, dosa­rul cu numă­rul unic 2107/254/2012, având ca obiect „vali­da­re pri­mar“, Zan­fir Ior­guş având cali­ta­tea de petent. Pri­mul ter­men a fost fixat, ini­ţi­al pe data de 19 iunie, însă s‑a luat deci­zia schim­ba­rea aces­tu­ia, ter­me­nul inter­me­di­ar fiind pro­gra­mat pen­tru data de 21 iunie. Asta în con­di­ţi­i­le în care noi­le ale­geri vor avea loc pe data de 24 iunie.

ziu­a­con­stan­ta, joi, 14 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply