La 21.00, aşa cum spune legea, Procesul electoral s‑a încheiat fără probleme la Mangalia

0
223

Ale­ge­ri­le loca­le pen­tru Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Man­ga­lia au luat sfârşit. Potri­vit decla­ra­ţi­i­lor lui Car­men Şer­bă­ne­scu, pur­tă­tor de cuvânt „voce uni­că“ a ale­ge­ri­lor loca­le, pro­ce­sul elec­to­ral s‑a înche­iat, în toa­te cele 26 de secţii, la ora 21.00, aşa cum pre­ve­de legea. Nu s‑au înre­gis­trat inci­dent deo­se­bi­te. Poli­ţia a cola­bo­rat pe toa­tă peri­oa­da deru­lă­rii scru­ti­nu­lui cu Jan­dar­me­ria, în sco­pul pre­în­tâm­pi­nă­rii inci­den­te­lor.

Ziua de Con­stan­ta, Dumi­ni­ca, 24 Iunie 2012 | 21:34:57.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply