Judecătoria Mangalia va pune astazi în discuţie validarea lui Iorguş ca primar

0
213

Magis­tra­ţii Jude­că­to­ri­ei din Man­ga­lia nu au dorit, ieri, să pună în dis­cu­ţie vali­da­rea în fun­cţia de edil al muni­ci­pi­u­lui mai sus pre­ci­zat a lui Zan­fir Ior­guş. Drept urma­re, jude­că­to­rii vor avea pe masă cau­za civi­lă pe data de 21 iunie, aşa cum s‑a sta­bi­lit ini­ţi­al.

Amin­tim că, la scurt timp după ce Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a dis­pus relu­a­rea ale­ge­ri­lor la Man­ga­lia, atât pen­tru fun­cţia de pri­mar, cât şi pen­tru Con­si­li­ul Local, câş­ti­gă­to­rul Zan­fir Ior­guş a cerut jude­că­to­ri­ei vali­da­rea în fun­cţie. Ast­fel, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia a fost înre­gis­trat dosa­rul cu numă­rul unic 2107/254/2012, având ca obiect „vali­da­re pri­mar”, unde, con­form Por­ta­lul instanţe­lor de jude­ca­tă, Zan­fir Ior­guş are cali­ta­tea de petent.

Soli­ci­ta­rea lui Ior­guş va fi ana­li­za­tă de magis­tra­ţi pe data de 21 iunie. Asta în con­di­ţi­i­le în care noi­le ale­geri vor avea loc pe data de 24 iunie. Ieri, prin inter­me­di­ul unui comu­ni­cat de pre­să, pri­ma­rul câş­ti­gă­tor al Man­ga­li­ei a anu­nţat depu­ne­rea, la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, a unei cereri de che­ma­re în jude­ca­tă a Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral şi a tutu­ror celor impli­ca­ţi în hotă­rârea de relu­a­re a ale­ge­ri­lor din 10 iunie.

Ziua de Con­stan­ta, joi, 21.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply