Incidente la Mangalia: unui jurnalist i s‑a interzis accesul în secţie, iar un bărbat nu a putut vota, pentru că altcineva a votat în locul lui

0
156

Un came­ra­man, anga­jat al pos­tu­lui de tele­vi­ziu­ne Man­ga­lia TV a depus recla­ma­ţie la poli­ţie pen­tru că nu a fost lăsat să fil­meze în inte­ri­o­rul unei secţii de vota­re, deşi este acre­di­tat de Biro­ul Elec­to­ral.

Sunt sub ori­ce cri­ti­că, le-am ară­tat toa­te docu­men­te­le, dar nu m‑au lăsat. Este vor­ba des­pre preşe­din­te şi vice­preşe­din­te­le secţi­ei de vota­re. Vice­preşe­din­te­le, anga­jat al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, s‑a răzgân­dit, însă preşe­din­ta a refu­zat în con­ti­nu­a­re, pe motiv că se cear­tă cu comi­sia, ne‑a decla­rat jur­na­lis­tul. De pre­ci­zat că, potri­vit poli­ţi­ş­ti­lor, în pro­ce­sul elec­to­ral care toc­mai se desfă­şoa­ră la Man­ga­lia, nu au avut loc inci­den­te însem­na­te. Totu­şi, un băr­bat susţi­ne că nu a fost lăsat să vote­ze, pe motiv că figu­rea­ză în lis­te ca şi cum deja a votat. Cazul este cer­ce­tat de Poli­ţie.

Repli­ca, 24.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply