În timp ce fostul primar al Mangaliei a anunţat că îi dă voturile lui, Radu îi cere în instanţă lui Tusac să probeze acuzaţiile aduse împotriva sa, în timpul campaniei

0
200

Can­di­da­tul inde­pen­dent pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, l‑a dat în jude­ca­tă pe con­tra­can­di­da­tul său, Mihai Cla­u­diu Tusac, pen­tru acu­za­ţi­i­le adu­se de aces­ta în tim­pul cam­pa­niei elec­to­ra­le. Mier­curi, 13 iunie, la Tri­bu­na­lul Con­stanţa a fost înre­gis­trat dosa­rul civil cu numă­rul 6938/118/2012, având ca obiect pre­tenţii.

Con­tac­tat tele­fo­nic, Cris­ti­an Radu ne‑a decla­rat că este vor­ba des­pre zvo­nu­ri­le lan­sa­te de Tusac împo­tri­va sa. Nu am făcut alt­ce­va decât să îi cer în instanţă să pre­zin­te dovezi des­pre ceea ce a spus des­pre mine, des­pre acu­za­ţi­i­le care mi le‑a adus. Eu ştiu că dacă faci o afir­ma­ţie, o susţii până la capăt. De ace­ea i‑am cerut ofi­ci­al, la Tri­bu­nal, să argu­men­te­ze, pe bază de dovezi, toa­te acu­za­ţi­i­le adu­se. Dacă va veni cu dovezi, e ok, dacă nu, urmea­ză să vedem ce e de făcut, ne‑a decla­rat Cris­ti­an Radu.

Ter­me­nul fixat de instanţă în acest dosar este 19 sep­tem­brie. De ase­me­nea, tot el susţi­ne că Tusac nu este sin­gu­rul con­tra­can­di­dat pe care l‑a dat în jude­ca­tă pen­tru ceea ce s‑a spus des­pre el. Mai este un fost con­tra­can­di­dat pe care l‑am acţio­nat în instanţă, pen­tru ace­la­şi motiv. A spus des­pre mine în pre­să că mă aso­ci­a­ză cu Omar Hai­s­sam sau cu Osa­ma Bin Laden şi câte şi mai câte au spus des­pre mine. Eu le cer să vină cu dovezi, ne‑a mai decla­rat Cris­ti­an Radu.

Daniel ALBU, repli­caon­li­ne, 16 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply