IMPORTANT! BEC a publicat hotărârea oficială privind anularea alegerilor de la Mangalia (document)

0
191

Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a publi­cat hotă­rârea pri­vind admi­te­rea cere­ri­lor de anu­la­re a ale­ge­ri­lor pen­tru Con­si­li­ul Local şi pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, for­mu­la­te de PNL, can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu şi PSD.

BEC con­sta­tă, prin­tre alte­le, că „în cadrul a opt secţii de vota­re pro­ce­sul de vota­re a fost pre­lun­git cu mult după ora 21.00, în con­tex­tul în care nu a fost emi­să o hotă­râre în con­di­ţi­i­le legii prin care să se fi apro­bat pre­lun­gi­rea inter­va­lu­lui orar alo­cat votă­rii”.

hot_nr.214

» Vezi docu­ment

Vineri, 15 Iunie 2012 , ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply