ÎCCJ: Mircea Diaconu, incompatibil; decizia este definitivă

0
259

Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie a decis marţi că Mir­cea Dia­co­nu, minis­tru al Cul­tu­rii, este incom­pa­ti­bil, deo­a­re­ce a deţi­nut simul­tan fun­cţi­i­le de sena­tor şi direc­tor al Tea­tru­lui Not­ta­ra.

Îna­l­ta Cur­te a res­pins recur­sul decla­rat de Mir­cea Dia­co­nu şi a menţi­nut o deci­zie ase­mă­nă­toa­re lua­tă de Cur­tea de Apel Bucu­reşti. Deci­zia este defi­ni­ti­vă, iar Mir­cea Dia­co­nu va avea inter­di­cţia de a ocu­pa o fun­cţie sau o dem­ni­ta­te publi­că pe o peri­oa­dă de trei ani, care se cal­cu­lea­ză înce­pând cu data de 19 iunie.

Repli­ca, 19 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply