Mandate pentru funcţiile de primar obţinute de PNL, PSD şi PDL la alegerile locale din judetul Constanţa

0
195
Liberalii s‑au descurcat bine în teritoriu!

Iată câte man­da­te pen­tru fun­cţi­i­le de pri­mar a obţi­nut Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral in jude­tul Con­stan­ta, la ale­ge­ri­le loca­le din 10 iunie a.c., con­form rezul­ta­te­lor parţi­a­le:

 • Cer­na­vo­dă — Ghe­or­ghe Hân­să (PNL)
 • Fân­tâ­ne­le — Ghe­or­ghe Popes­cu (PNL)
 • Banea­sa — Ion Marin (PNL)
 • Cos­ti­neşti- Tra­ian Cris­tea (PNL)
 • Coge­a­lac — Ghe­or­ghe Ale­xa (PNL)
 • Cor­bu — Mari­an Găl­bi­na­şu (PNL)
 • Fân­tâ­ne­le — Ghe­or­ghe Popes­cu (PNL)
 • Miha­il Kogăl­ni­cea­nu- Anca Belu (PNL)
 • Nico­lae Băl­ces­cu — Vio­rel Bălan (PNL)
 • Peci­nea­ga — Lili Pîsla­ru (PNL)
 • Olti­na — Ghe­or­ghe Chir­ciu (PNL)
 • Săce­le — Ion Oprea (PNL)
 • Albeşti — Ghe­or­ghe Mol­do­van (PNL)
 • Valu lui Tra­ian — Flo­rin Mitroi (PNL)
 • 23 August — Mugur Mitra­na (PNL)
 • Techir­ghi­ol — Adri­an Stan (PNL)

 Lista pri­ma­ri­lor PSD:

 • Con­stanţa — Radu Mază­re (PSD)
 • Năvo­dari — Nico­lae Matei (PSD)
 • Hârşo­va — Tudor Nădrag (PSD)
 • Mur­fa­tlar — Valen­tin Saghiu (PSD)
 • Efo­rie — Ovi­diu Bră­i­lo­iu (PSD)
 • Ovi­diu — Geor­ge Scu­pra (PSD)
 • Agi­gea — Cris­ti­nel Câr­ja­liu (PSD)
 • Topa­lu — Ghe­or­ghe Murat (PSD)
 • Cio­câr­lia — Tra­ian Dra­go­mir (PSD)
 • Mir­cea Vodă — Dedu Dumi­tru (PSD)
 • Deleni — Mari­an Dan (PSD)
 • Dum­bră­ve­ni — Ghe­or­ghe Cenu­şă (PSD)
 • Horia — Gigel Sava (PSD)
 • Ion Cor­vin — Dumi­tru Nedea (PSD)
 • Negru Vodă — Ion Nico­lin PSD
 • Topa­lu — Ghe­or­ghe Murat (PSD)
 • Gră­di­na — Gabrie­la Iaco­bici (PSD)
 • Raso­va — Neamţu Miha­la­che (PSD)

Lis­ta pri­ma­ri­lor USL:

 • Con­stanţa — Radu Mază­re (USL)
 • Med­gi­dia — Mari­an Ior­da­che (USL)
 • Techir­ghi­ol — Adri­an Stan (USL)
 • Amza­cea — Con­stan­tin Radu (USL)
 • Bără­ga­nu — Titu Nea­gue (USL)
 • Cer­che­zu — Ion Con­stan­ti­ne­scu (USL)
 • Chir­no­geni — Ghe­or­ghe Man­ta (USL)
 • Coba­din — Cris­ti­an Tele­hoi (USL)
 • Coma­na — Ion Adam (USL)
 • Cru­cea — Ghe­or­ghe Fri­gi­oi (USL)
 • Cum­pă­na — Mari­a­na Gâju (USL)
 • Gâr­li­ciu — Con­stan­tin Cim­po­ia­şu (USL)
 • Ghin­dă­reşti — Adri­an Ver­to­le­mei (USL)
 • Inde­pen­denţa — Cris­tea Gâs­can (USL)
 • Istria — Ioan Her­dean (USL)
 • Lima­nu — Ius­tin Urdea (USL)
 • Lip­ni­ţa — Geor­gel One­scu (USL)
 • Lumi­na — Dumi­tru Chi­ru (USL)
 • Mereni — Ghe­or­ghe Chi­r­i­ac (USL)
 • Mihai Vite­zu — Ghe­or­ghe Gra­meni (USL)
 • Ostrov — Nicu­lae Dra­go­mir (USL)
 • Pan­te­li­mon — Vasi­le Nei­cu (USL)
 • Salig­ny — Ion Beiu (USL)
 • Sei­meni — Lucian Blaj (USL)
 • Sili­ş­tea — Mihai Soa­re (USL)
 • Toprai­sar — Ste­li­an Ghe­or­ghe (USL)
 • Tor­to­ma­nu — Lucian Chi­tic (USL)
 • Tuz­la — Con­stan­tin Micu (USL)
 • Vul­tu­ru — Eugen Ber­bec (USL)

Lis­ta pri­ma­ri­lor PDL:

 • Cas­te­lu — Nico­lae Anghel (PDL)
 • Adam­cli­si — Toni Bur­cea (PDL)
 • Cuza Vodă — Nicu­lae Hor­neţ (PDL)
 • Man­ga­lia — Zan­fir Ior­guş (PDL)
 • Cio­ba­nu — Tudo­rel Gur­gu (PDL)
 • Dobro­mir — Eugen Ili­es­cu (PDL)
 • Poar­ta Albă — Vasi­le (PDL)

LISTA CONTINUĂ SĂ SE ACTUALIZEZE!

Repli­ca, 11 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply