Editia de Sud”: Surpriza de proportii – PSD castiga un ales, PPDD are inca un consilier, iar Romania Mare intra in consiliu! (date de la Biroul Electoral Mangalia)

0
226

Ale­ge­ri­le loca­le de la Man­ga­lia ofe­ra, in con­ti­nu­a­re, sur­pri­ze. Dupa ce, in urma numa­ru­lui de votan­ti, se sta­bi­li­se fap­tul ca PSD ar urma sa intre in Con­si­li­ul Local cu 8 con­si­li­eri, iar PPDD cu unul sin­gur, iata ca, dupa redis­tri­bu­i­re, com­po­nen­ta con­si­li­u­lui ara­ta cu totul alt­fel. PSD cas­ti­ga un con­si­li­er, la fel si PPDD, iar PRM ar urma sa aiba un con­si­li­er (care, teo­re­tic, ar fi Ion Min­ca).

Va pre­zen­tam, in con­ti­nu­a­re, “cifre­le” ofi­ci­a­le ale Ale­ge­ri­lor Loca­le 2012:

PENTRU CONSILIUL LOCAL:

 • Numa­rul de ale­ga­tori de pe lis­te­le elec­to­ra­le – 36.750
 • Numa­rul ale­ga­to­ri­lor care s‑au pre­zen­tat la urne – 20.382
 • Numa­rul total al votu­ri­lor vala­bil expri­ma­te – 19.597
 • Numa­rul votu­ri­lor nule – 951

 Voturi vala­bil expri­ma­te:

Par­ti­de: PSD – 5.807, PDL – 5.255, ACD – 2.799, UNPR – 623, PRM – 968, PNTCD – 162, Ali­an­ta Civi­ca a Romi­lor – 140, PPPS – 126, PER – 343, PPDD – 1.215, Par­ti­dul Ver­de – 221

Inde­pen­den­ti: Vio­rel Ole­niuc — 797, Marin Oprea – 69, Ion Nicu­les­cu – 109, Doru Mun­tea­nu – 473, Sali Dogan – 264

Con­si­li­ul Local: PSD – 7, PDL – 6, ACD – 3, PPDD – 2, PRM – 1

PRIMAR

 • Numa­rul de ale­ga­tori de pe lis­te­le elec­to­ra­le – 36.750
 • Numa­rul ale­ga­to­ri­lor care s‑au pre­zen­tat la urne – 20.382
 • Numa­rul total al votu­ri­lor vala­bil expri­ma­te – 19.681
 • Numa­rul votu­ri­lor nule – 626.

Numa­rul votu­ri­lor fie­ca­rui can­di­dat:

 • Zan­fir Ior­gus – 6.301
 • Cris­ti­an Radu — 5.906
 • Mihai Cla­u­diu Tusac – 5.149
 • Marin Cio­ci­ia – 872
 • Teo­dor Mun­tea­nu – 429
 • Mari­os Thie­ra Cotlet – 386
 • Adri­an Car­les­cu – 251
 • Vasi­le Mol­do­va­nu – 247
 • Mari­an Dor­ner – 68
 • Ion Nicu­les­cu – 42
 • Marin Oprea – 30.

Can­di­da­tul decla­rat ales pen­tru atri­bu­i­rea man­da­tu­lui de pri­mar – Zan­fir Ior­gus.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply