Cristian Radu despre colaborarea cu Tusac

0
275

Can­di­da­tul inde­pen­dent susţi­nut de USL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Cris­ti­an Radu, a decla­rat pen­tru Cuget Liber că nu a pur­tat nicio dis­cu­ţie cu fos­tul pri­mar al muni­ci­pi­u­lui, Mihai Cla­u­diu Tusac, des­pre o even­tu­a­lă colaborare.

Noi, per­so­nal, nu am pur­tat nicio dis­cu­ţie. USL va mer­ge împre­u­nă, acum că Tusac s‑a retras, iar eu voi fi can­di­dat unic, cu susţi­ne­rea Uniu­nii, însă noi doi nu am vor­bit nimic”, a decla­rat Radu.

Între­bat dacă a bătut pal­ma cu Tusac pen­tru ca aces­ta să ocu­pe fun­cţia de vice­pri­mar, Radu a repli­cat: „Vice­le este ales de către mem­brii Con­si­li­u­lui Local. Nu sunt eu cel care poa­te să deci­dă cine anu­me va ocu­pa aceas­tă fun­cţie. Hai­deţi mai bine să vedem ce se va întâm­pla în 24 iunie. Nu vreau să fac decla­ra­ţii pri­pi­te. Cel mai bine este să aşteptăm”.

Cu pri­vi­re la pro­ble­me­le în instanţă exis­ten­te între el şi Tusac, Cris­ti­an Radu a decla­rat că exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca până la pri­ma înfă­ţi­şa­re să renu­nţe la acuzaţii. 
„Pri­ma înfă­ţi­şa­re o avem în sep­tem­brie. Vedem (dacă renu­nţ la pro­ces — n.r.)”, a spus Radu.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Luni, 18 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply