Cristian Radu cere repetarea alegerilor la Mangalia

0
166

 Cristian Radu cere repetarea alegerilor la Mangalia
Cris­ti­an Radu, can­di­da­tul inde­pen­dent spri­ji­nit de PNL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, a depus o con­tes­ta­ţie la Biro­ul Elec­to­ral, el susţinând că ale­ge­ri­le au fost fra­u­da­te. Îl pro­voc pe Zan­fir Ior­guş să se repe­te ale­ge­ri­le, a spus Radu, el comen­tând, refe­rin­du-se la Ior­guş: Hoţul stri­ga că au fost făcu­te hoţii. În ziua ale­ge­ri­lor trans­mi­tea că se fra­u­dea­ză ale­ge­ri­le. Dar, într‑o secţie de vota­re au fost găsi­te ascun­se, după un calo­ri­fer, bule­ti­ne de vot ştam­pi­la­te cu Ior­guş, iar oame­nii legii din Man­ga­lia m‑au dez­a­mă­git. Şti­a­ţi că în noap­tea ale­ge­ri­lor s‑a tras cu pis­to­lul?. Eu nu ţin cu dinţii de sca­un, ca alţii, 20 de ani, dova­dă că nu am can­di­dat decât pen­tru pri­mă­rie, dar nu pot să accept ca ale­ge­ri­le să fie fra­u­da­te. Este o dife­renţă de 200 de voturi între mine şi Ior­guş şi este sus­pect cum la ora 20.00 exit-poll-uri­le mă dădeau câş­ti­gă­tor, iar câte­va ore mai târ­ziu era alt­ci­ne­va câş­ti­gă­tor. Dacă în une­le secţii votul a fost spe­cial întâr­zi­at, oame­nii nu au putut vota, în alte­le s‑a votat până după ora 21.00, a acu­zat Radu.

În repli­că, Zan­fir Ior­guş spu­ne că: E drep­tul con­sti­tu­ţio­nal al ori­că­rui cetă­ţean să con­tes­te. Nu e pri­ma şi ulti­ma con­tes­ta­ţie la ale­geri din Româ­nia. Înţe­leg însă că, din păca­te, Cris­ti­an Radu nu ştie să piar­dă. El sau oame­nii din jurul lui. Tim­pul, însă, le rezol­vă pe toa­te”, a spus pri­ma­rul Man­ga­li­ei, con­form bule­ti­ne­lor de vot vali­da­te de Biro­ul Elec­to­ral.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 13.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply