Cod portocaliu de caniculă pentru mai multe judeţe, începând de vineri

0
229

Admi­nis­tra­ţia Naţio­na­lă de Mete­o­ro­lo­gie a emis, joi, Cod por­to­ca­liu de cani­cu­lă pen­tru mai mul­te judeţe, vala­bil în inter­va­lul 22 — 23 iunie, ora 18.00.

Potri­vit aver­ti­ză­rii mete­o­ro­lo­gi­ce, pe par­cur­sul zilei de vineri, în judeţe­le din sudul, ves­tul şi estul ţării, valul de căl­du­ră se va inten­si­fi­ca, discon­for­tul ter­mic va fi în con­ti­nu­a­re deo­se­bit de accen­tu­at, iar indi­ce­le tem­pe­ra­tu­ră — umeze­a­lă (ITU) va atin­ge şi va depă­şi pra­gul cri­tic de 80 pe arii extin­se. Tem­pe­ra­tu­ri­le maxi­me vor depă­şi frec­vent 35.…37 de gra­de, atin­gând izo­lat valori de 38 de gra­de în zone­le de câm­pie din sudul şi estul ţării.

Judeţe­le ce vor fi afec­ta­te sunt: Bihor, Arad, Timiş, Caraş, Mehe­dinţi, Gorj, Dolj, Olt, Tele­or­man, Giur­giu, Bucu­reşti, Ilfov, Călă­ra­şi, Ialo­mi­ţa, Con­stanţa, Brăi­la, Tul­cea, Gala­ţi, Vaslui, Iaşi, Botoşani, jumă­ta­tea esti­că a judeţe­lor Sucea­va, Neamţ, Bacău, Vran­cea, pre­cum şi jumă­ta­tea sudi­că a judeţe­lor Buzău, Pra­ho­va, Dâm­bo­vi­ţa, Argeş şi Vâl­cea.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe: AGERPRES, Vineri, 22 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply