Ce se mai aude despre referendumul de la Mangalia

0
262

Jude­că­to­rii Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa au res­pins, ieri, ca nefon­da­tă acţiu­nea pre­fec­tu­lui Con­stanţei, Bogdan Huţu­că, împo­tri­va orga­ni­ză­rii refe­ren­du­mu­lui de la Man­ga­lia pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu soci­e­ta­tea de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm.  Menţio­năm că deci­zia nu este defi­ni­ti­vă şi poa­te fi ata­ca­tă prin recurs. 

Tot ieri, în jurul orei 12.00, repre­zen­tanţii Biro­u­lui Elec­to­ral de Cir­cum­scri­pţie Man­ga­lia s‑au reu­nit în şedinţă pen­tru a dis­cu­ta cere­rea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pri­vind tipă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot nece­sa­re orga­ni­ză­rii refe­ren­du­mu­lui. Ast­fel, întru­cât hotă­rârea dată de instanţă, ieri, nu este ire­vo­ca­bi­lă şi nici exe­c­u­to­rie, BEC a decis să res­pingă cere­rea făcu­tă de admi­nis­tra­ţia loca­lă. 

În aceas­tă situ­a­ţie, refe­ren­du­mul pri­ma­ru­lui în fun­cţie, Cla­u­diu Tusac, rămâ­ne blo­cat, fără şanse prea mari de a se desfă­şu­ra, cum şi‑a dorit pese­dis­tul, chiar în ziua ale­ge­ri­lor loca­le.

Cuget Liber,  Joi, 07 iunie 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply