Candidatul PER la Primăria Mangalia, Vasile Moldovanu: “Eu nu promit un preţ anume la gigacalorie, ci un preţ corect”

0
266

Vasi­le Mol­do­va­nu, can­di­da­tul PER la Pri­mă­ria Man­ga­lia, nu se retra­ge pen­tru a da altui can­di­dat votu­ri­le sale, chiar dacă ele sunt de ordi­nul câtor­va sute. El vrea să scoa­tă un scor cât mai bun la aces­te ale­geri cu repe­ti­ţie din Man­ga­lia, pen­tru a repre­zen­ta PER în Con­si­li­ul Local sau, de ce nu, din pos­tu­ra de pri­mar.

El face apel către cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei de a vota cu min­te în data de 24 iunie, pre­ci­zând că pro­gra­mul său este unul rea­list: Eu nu spun că va fi giga­ca­lo­ria de x sau y lei, să spun lucruri fără aco­pe­ri­re, ci spun că va fi un preţ corect, a decla­rat Mol­do­va­nu. Fos­tul direc­tor al Gold Man­ga­lia şi fost direc­tor la Dru­muri Judeţe­ne, can­di­da­tul PER spu­ne că Man­ga­lia este în peri­col: Dacă ajung în con­si­liu ace­ia­şi oameni din man­da­tul ante­ri­or sau cei care s‑au răz­bo­it în cam­pa­nie, ris­căm un blo­caj.

Roc­sa­na CRISTEA, Repli­ca, joi, 20.06.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply