24 iunie 2012 — Candidaţii pentru Primăria şi Consiliul municipal Mangalia

0
262

Potri­vit unei deci­zii de ieri a Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral, rezul­ta­te­le scru­ti­nu­lui din 10 iunie se anu­lea­ză, parţi­al. Tot­o­da­tă, pe 24 iunie, la Man­ga­lia, se vor relua ale­ge­ri­le, numai pen­tru pos­tul de pri­mar şi con­si­li­er local.

Cu aceas­tă oca­zie, în lup­tă se vor între­ce:

Pen­tru pos­tul de pri­mar (rezul­ta­te­le obţi­nu­te pe 10 iunie şi par­ti­dul care îl susţi­ne):

 • Zan­fir Ior­guş — 31,92% — PDL
 • Cris­ti­an Radu — 29,94% — inde­pen­dent
 • Mihai Cla­u­diu Tusac — 26,11% PSD
 • Marin Cio­cîia — 4,42% — PP-DD
 • Teo­dor Mun­tea­nu — 2,21% — inde­pen­dent
 • Mari­os Thie­ra Cotleţ- 1,96% — inde­pen­dent
 • Adri­an Câr­les­cu — 1,27% — PRM
 • Vasi­le Mol­do­va­nu — 1,25% — PER
 • Ion Nicu­les­cu — 1,21% — inde­pen­dent
 • Mari­an Dor­ner — 0,34% — Par­ti­dul Ver­de
 • Marin Oprea — 0,15% — inde­pen­dent

Pen­tru Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Man­ga­lia

ACD
1. Andrei Daniel Sorin — PNL
2. Olan Vasi­le — PC
3. Dră­gan Cris­ti­an — PNL
4. Tăna­se Leo­nard Flo­rin — PNL
5. Voicu Mihai — PNL
6. Cio­că­nel Simo­na — PC
7. Filip Dumi­tru — PNL
8. Nichi­ta Lucian — PNL
9. Ifti­mie Dori­ca Zam­fi­ra — PNL
10. Pavel Vic­tor — PC
11. Vişa Lucian Ionel — PNL
12. Văr­ga­tu Adri­an — PNL
13. Geor­ges­cu Dan-Lucian — PC
14. Mihai Sorin — PNL
15. Stan­ciu Cos­tel — PNL
16. Donţu Cos­ti­că — PC
17. Cor­naci Vasi­le Cătă­lin — PNL
18. Ilie Mari­us — PNL
19. Baţu Nico­lae — PC
20. Cucu Eli­za — PNL
21. Teo­do­res­cu Radu-Cris­ti­an — PNL
22. Rădoi Eli­za Vero­ni­ca — PC
23. Con­stan­tin Auro­ra — PNL
24. Huţa­nu Aure­lia — PC

Par­ti­dul Ver­de
1. Dör­ner Mari­an

2. Ivan­cea Petre
3. Gage­nu Lumi­ni­ţa
4. Ghi­gea­nu Ionel
5. Ale­xan­dru Şte­fan-Mariu
6. Măgea­nu Ale­xan­dri­na
7. Moca­nu Vasi­le
8. Caţa­ros Ghe­or­ghe
9. Bur­lea Lumi­ni­ţa
10. Matei Ange­la
11. Bălan Ionut
12. Dra­go­mir Ele­na-Rober­ti­na
13. Dra­go­mir Tibe­riu
14. Ghi­ge­nu Lumi­ni­ţa-Lili­a­na
15. Rota­ru Flo­rin-Răzvan
16. Cojo­cari Cătă­lin
17. Almă­ja­nu Mar­cel
18. Moca­nu Mari­a­na
19. Lepă­da­tu Con­stan­tin-Cos­min
20. Ale­xan­dru Nico­le­ta
21. Con­stan­ti­ne­scu Maria-Ali­na
22. Mos­ca­lu Şte­fan-Vale­riu
23. Dobri­niuc Dan
24. Bar­bu Ioa­na

Ali­anţa Civi­că Demo­cra­tă a Romi­lor
1. Mus­ta­fa Raim

2. Orban Atti­la Adri­an
3. Gâju Ghe­or­ghe
4. Şele­ver­dea­nu Ghe­or­ghe
5. Popa Delia- Andre­ea
6. Pini­ti­le Maria
7. Ilie Mari­an-Mari­us
8. Duran­cea Vasi­le
9. Bar­bu Cla­u­dian
10. Ter­zea San­da­lă-Dia­na
11. Cio­ba­ni­că Flo­rin
12. Mus­ta­fa Senie
13. Cer­chez Redi­van
14. Gîbu Chi­va
15. Amet Isma­il

PRM
1. Min­că Ion

2. Anghel Ion
3. Câr­les­cu Adri­an
4. Popes­cu Ion
5. Măr­gi­nean Emil
6. Căci­u­lă Emil
7. Panţîru Dumi­tru
8. Mar­da­re Ion
9. Topa­lă Valen­ti­na-Cora
10. Roşu Mari­ce­la

PDL
1. Ior­guş Zan­fir

2. Ior­ga Vasi­le
3. Gogoa­şă Ion
4. Folea­nu Paul-Flo­rin
5. Cîr­lan Lau­ra
6. Văr­ga­tu Adri­an
7. Popes­cu Marin-Lucian
8. Stan Lini­ca
9. Beghim Levent
10. Tran­da­fi­res­cu Geor­ge-Ionuţ
11. Con­dur Lau­ra-Maria
12. Kadisha Mua­ya­bo
13. Vicol Cos­tel
14. Toma Vasi­le-Dorel
15. Abdu­la Ruşen
16. Avă­da­nei Via­no­ra
17. Rotari Ioan-Cris­ti­an
18. Arşim Ghiu­len­dan
19. Soa­re Ange­la-Ele­na
20. Amza Nur­dan
21. Ioni­ţă Dra­goş-Mari­an
22. Boboc Came­lia
23. Văta­fu Avram-Vio­rel
24. Petri­că Mari­a­na

PSD
1. Tusac Mihai ‑Cla­u­diu

2. Maza­lu Ghe­or­ge
3. Pet­cu Ion
4. Mol­do­van Dănuţ
5. Fili­mon Con­stan­tin
6. Mem­bu­lat Ghiul­gian
7. Maga­nu Bogdan
8. Cră­ciun Mari­an
9. Guţă Mari­an-Eugen
10. Ari­ciu Miha­e­la
11. Pri­co­pie Eugen
12. Manea Nico­lae
13. Moca­nu Dumi­tru
14. Iva­ş­cu Mari­ne­la-Gela
15. Bocai Bogdan
16. Boita Cris­ti­nel
17. Pra­lea Iuli­an-Gabriel
18. Agachi Şte­fan-Cipri­an
19. Bor­bel Liviu
20. Amu­ră­ri­ţei Mihai Geor­gel
21. Cio­bă­nel Mari­us-Cos­tel
22. Lepă­da­tu Elefte­ria- Cris­ti­na
23. Con­druţ Ion
24. Pătra­ş­cu Ale­xan­dra

UNPR
1. Lipo­ve­nu Geor­ge

2. Jun­cu Cipri­an-Lui­gio
3. Sto­ica Petri­ca
4. San­du Iuli­an
5. Almă­şan Roxa­na
6. Arde­lea­nu Marin
7. Lii­ck Tra­ian
8. Bur­ne­te Ele­o­no­ra
9. Dra­go­mir Vale­riu
10. Sto­ian Cos­mi­na
11. Ropo­tan Dra­goş
12. Cris­tea Danie­la
13. Sto­ian Valen­tin-Dan
14. Pas­cu Iuli­an
15. Lichi­ci Ale­xan­dru
16. Chiur­tu Niculi­na
17. Baciu Aurel
18. Boga­siu Car­men-Mari­a­na
19. Con­druz Ioan
20. Chiur­tu Vio­rel
21. Con­stan­ti­ne­scu Sorin
22. Mălăes­cu Vale­riu
23. Tăna­se Tatia­na-Miha­e­la
24. Flo­rea Dumi­tru

PNTCD
1. Ciu­per­că Gabriel-Savin

2. Scar­lat Liviu
3. Ivan Cris­ti­na
4. Fer­ghe­te Vio­rel
5. Ţîr­cov­ni­cu Stan
6. Mihal­cea Ionel
7. Run­cea­nu Ghe­or­ghe
8. Manea Vero­ni­ca
9. Miu Dumi­tru
10. Lin­gu­ra­riu Mari­us
11. Lazar­ciuc Iuliu
12. Radu Adri­an Vasi­le
13. Tara­bu­si Ione­la
14. Oan­cea Nicu­sor-Gabriel
15. Schi­por Luci­ca
16. Gar­bea Danie­la Ione­la
17. Cata­ra­mă Cor­nel
18. Codrea­nu Ghe­or­ghe
19. Mai­us Eugen
20. Sto­ica Mari­an
21. Nechi­ta Pavel
22. Dris­cu Flo­rin
23. Frun­ză Octa­vian
24. Ghiur­tan Ele­na

Par­ti­dul Eolo­gist Roman
1. Mol­do­va­nu Vasi­le

2. Calen Geor­ge­ta
3. Fru­sescu Ele­na
4. Lica Vio­le­ta-Car­men
5. Doxan Maria
6. Fru­sescu Vio­rel
7. Băr­bu­les­cu Geor­ge­ta
8. Enci­că Ghe­or­ghe-Gabriel
9. Badea Radu
10. Ghio­ca Car­men
11. Con­druz Razvan-Vir­gil
12. Stru­ga­riu Petru
13. Ioni­ţă Ale­xan­dru
14. Gâr­tea­nu Vic­to­ria-Ele­na
15. Omer Chiu­bra
16. Socia­nu Vasi­le
17. Baza­van Geor­ge-Valen­tin
18. Solyom Livie
19. Ghi­ţă Ion
20. Bun­gar­di Emil
21. Rat­cov Ste­li­an
22. Leon­te Ele­na
23. Cici­na Ghe­or­ghe
24. Man­ta Ange­li­ca-Gabrie­la

Par­ti­dul Popo­ru­lui Dan Dia­co­ne­scu
1. Cio­cîia Marin

2. Bociog Şte­fan-Dra­goş
3. Pătra­ş­cu Anto­ne­ta
4. Cio­cîia Cos­min Ale­xan­dru
5. Radu Tudo­rel
6. Marin Ghe­o­ghe
7. Mihai Gabrie­la
8. Oprea Ghe­o­ghe
9. Ste­gă­ro­iu Mihai
10. Sechi­la Adri­a­na
11. Fotes­cu Mari­an
12. Cran­ta Mari­ne­la
13. Oprea Iulia
14. Mano­liu Petre
15. Cio­ran Iur­mis
16. Muşa Vasi­le
17. Dru­m­cea Chi­rea
18. Nemeş Ghe­or­ghe
19. Ter­ciu Ele­na
20. Asa­voa­ie Geor­gian
21. Ste­gă­ro­iu Maria-Danie­la

Can­di­dati ind­pen­den­ti

 • Ole­niuc Vio­rel
 • Mun­tea­nu Teo­dor
 • Nicu­les­cu Ion.

ziu­a­con­stan­ta, joi, 14 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply