Campania electorală pentru alegerile locale din 24 iunie de la Mangalia a ajuns pe ultima sută de metri.

0
143

Potri­vit calen­da­ru­lui, bule­ti­ne­le de vot tre­bu­ie pre­lu­a­te de la pre­fect mâi­ne, de către pri­mar şi de către preşe­din­te­le biro­u­lui elec­to­ral de circumscripţie.Campania pen­tru Pri­mă­ria şi pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia se ter­mi­nă pe 23 iunie, la ora 07.00. Amin­tim că, potri­vit bule­ti­nu­lui de vot, pen­tru man­da­tul de pri­mar al Man­ga­li­ei can­di­dea­ză 11 aspi­ranţi, chiar dacă soci­al-demo­cra­tul Cla­u­diu Tusac şi‑a anu­nţat retra­ge­rea din cur­să.

Ziua de Cosn­tan­ta, Vineri, 22 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply