BEJ nu a primit nicio informare oficială de la BEC privind reorganizarea alegerilor la Mangalia

0
167

BEJ Con­stanţa a emis, astăzi, un comu­ni­cat prin care pre­zin­tă calen­da­rul ale­ge­ri­lor din Man­ga­lia, deşi, potri­vit jude­că­to­ru­lui Adri­an Oprea, BEC nu a tri­mis nicio infor­ma­re ofi­ci­a­lă cu pri­vi­re la reor­ga­ni­za­rea pro­ce­su­lui de vota­re la Man­ga­lia.

Prin hotă­rârea Biro­u­lui Elec­to­ral Judeţean Con­stanţa nr. 50/14 iunie 2012 s‑a apro­bat calen­da­rul ale­ge­ri­lor pen­tru ale­ge­rea con­si­li­e­ri­lor locali şi a Pri­ma­ru­lui Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ; veţi regă­si în ata­şa­ment acest pro­gram; tre­bu­ie remar­cat ca Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral nu a comu­ni­cat biro­u­lui judeţean nici pana la aceas­ta oră o infor­ma­re ofi­ci­a­la cu pri­vi­re la repe­ta­rea ale­ge­ri­lor la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia!”, se ara­tă în text.

Ast­fel, cam­pa­nia elec­to­ra­lă a înce­put ieri, 14 iunie şi se va ter­mi­na pe 23 iunie, la ora 07.00.

Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Vineri, 15 Iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply