Bătaie electorală la Mangalia, între susţinătorii PDL şi cei ai PSD. VIDEO

0
251

Mai mulţi susţi­nă­tori ai can­di­da­tu­lui PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş, s‑au luat la băta­ie cu cei ai can­di­da­tu­lui PSD. Totul a por­nit de la un ban­ner elec­to­ral al PDL, care ar fi fost afi­şat în faţa sediu­lui de cam­pa­nie al PSD.

Când a izbu­c­nit băta­ia, poli­ţi­ş­tii au folo­sit spra­yuri para­li­zan­te în încer­ca­rea de a‑i des­pă­rţi pe susţi­nă­to­rii celor două tabe­re. Un poli­ţist a fost muş­cat de mână.

Doi băr­ba­ţi au ajuns la spi­tal, în urma bătă­ii gene­ra­le. Inci­den­tul a avut loc în jurul orei 16.00.

Potri­vit repre­zen­tanţi­lor Poli­ţi­ei Judeţe­ne Con­stanţa, mier­curi, în jurul orei 16.00, la Man­ga­lia, a izbu­c­nit o alter­ca­ţie între apro­xi­ma­tiv 30 de per­soa­ne care făceau par­te din echi­pe­le elec­to­ra­le ale PSD şi PDL.

Scan­da­lul a înce­put după ce repre­zen­tanţii PSD, care încer­cau să ampla­se­ze un ban­ner cu mesaj deni­gra­tor la adre­sa can­di­da­tu­lui PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Zan­fir Ior­guş, au fost împie­di­ca­ţi de cei de la PDL.

Ini­ţi­al, cele două tabe­re s‑au înju­rat după care au înce­put să se îmbrân­ceas­că şi să se loveas­că.

La faţa locu­lui au ajuns mai mul­te echi­pa­je de la Poli­ţia Man­ga­lia şi de la Jan­dar­me­rie, care au încer­cat să apla­ne­ze con­flic­tul, oame­nii legii fiind nevo­iţi să folo­seas­că spray lacri­mo­gen pen­tru cal­ma­rea celor impli­ca­ţi.

În urma alter­ca­ţi­ei, două per­soa­ne din echi­pa PDL au fost răni­te, iar un poli­ţist a fost muş­cat de mână de un par­ti­ci­pant la scan­dal.

Cele două per­soa­ne din echi­pa demo­crat-libe­ra­li­lor au fost duse la Spi­ta­lul din Man­ga­lia, una din­tre aces­tea fiind dia­gnos­ti­ca­tă cu frac­tu­ră la umă­rul stâng.

Arti­co­lul inte­gral si pre­zen­ta­ri­le video, pe gandul.info

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply