Asaltul final (Mangalia.Tv)

0
215

Au mai rămas 3 can­di­da­ţi la pri­mă­ria Man­ga­lia care au şanse rea­le, în son­da­je, cel puţin: actu­a­lul pri­mar Tusac Mihai Cla­u­diu, fos­tul pri­mar Ior­guş Zan­fir şi Cris­ti­an Radu. Res­tul au pro­cen­te foar­te puţi­ne sau sunt doar “can­di­da­ţi-mome­a­lă”, pen­tru a rupe din voturi.

Ior­guş Zan­fir şi Tusac Mihai Cla­u­diu au ales să dea bătă­lia în stra­dă, după cum s‑a văzut, ei fiind con­vinşi că au cate­va pro­cen­te în plus şi, fie­ca­re se vedea pe pri­mul loc. Nu au făcut decât să ara­te ce vor face în urmă­to­rii patru ani dacă ar pri­mi un alt man­dat de pri­mar. Cum s‑au com­por­tat în stra­dă, aşa ar fi fost un even­tu­al man­dat de 4 ani, cu ile­ga­li­tă­ţi, inter­lopi, scan­dal.

Al tre­i­lea can­di­dat a ales calea de a lup­ta în cuvin­te şi a avut de câş­ti­gat, tre­când pe pri­mul loc în toa­te son­da­je­le, ce‑i drept, cu puţi­ne pro­cen­te în faţă. Ast­fel, avem pe pri­mul loc “Lega­lis­tul”, apoi din urmă, cu arme­le ascu­ţi­te, pe Tusac, zis “Comu­nis­tul” şi pe Ior­guş Zan­fir, zis “Naşul”.

Evi­dent că, în faţa aces­tor vari­an­te, după 12 ani de con­du­ce­re a “Naşu­lui” Ior­guş, care a pro­ce­dat ca în cele­brul film ita­li­an “Cara­ca­ti­ţa”, lăsând Man­ga­lia fără pădu­rea Como­ro­va, fără par­cul din cur­tea spi­ta­lu­lui, vân­zând tot ce se putea vin­de la preţuri de nimic şi înda­torând Man­ga­lia pe mai mulţi ani, cel care l‑a adus pe finul Tusac, zis “Comu­nis­tul” să‑i pre­ia afa­ce­ri­le încă patru ani, căci ei nu au venit să con­du­că ora­şul, au venit doar să facă afa­ceri şi am văzut cum au pros­pe­rat în toţi aceşti ani.

În faţa dove­zi­lor, în faţa com­por­ta­men­te­lor evi­den­te, se pare că popu­la­ţia va ale­ge “Lega­lis­tul”, în per­soa­na lui Cris­ti­an Radu, care rămâ­ne să ne ara­te până la sfârşi­tul anu­lui o schim­ba­re cât de mică, să dea pro­ba ier­nii 2012, să des­chi­dă uşi­le pri­mă­ri­ei pen­tru nevo­i­le popu­la­ţi­ei, să facă pace în Con­si­li­ul Local, să ne adu­că spre nor­ma­li­ta­te.

Sur­sa: Man­ga­lia TV, 8 iunie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply