Alegerile bat la uşă. Candidaţii din municipiile şi oraşele judeţului care se „bat” pentru primării

0
230

Ale­ge­ri­le loca­le edi­ţia 2012 bat la uşă. Pes­te doar trei zile cetă­ţe­nii cu drept de vot îşi vor ale­ge, într-un sin­gur tur de scru­tin, pri­ma­rii, vice­pri­ma­rii, con­si­li­e­rii locali şi con­si­li­e­rii judeţeni. În judeţul Con­stanţa, exis­tă loca­li­tă­ţi pen­tru care se bat 11 can­di­da­ţi şi alte­le care efec­tiv nu au cău­ta­re, în sen­sul că pen­tru aces­te pri­mă­rii au intrat în cur­să doar doi, trei aspi­ranţi la man­da­tul de pri­mar.

Cea mai râv­ni­tă pri­mă­rie din judeţ este în sudul lito­ra­lu­lui: pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Aici s‑au înscris, pen­tru scru­ti­nul de dumi­ni­că, 11 can­di­da­ţi şi anu­me: inde­pen­denţii Radu Cris­ti­an, Marin Oprea, Ion Nicu­les­cu, Mari­os Thie­ra Cotlet, Teo­dor Mun­tea­nu şi Zan­fir Ior­guş (PDL), Adri­an Câr­les­cu (PRM), Mari­an Dor­ner (PV), Marin Cio­cîia (PP-DD), Vasi­le Mol­do­van (PER) şi Mihai Cla­u­diu Tusac (PSD). Pen­tru Pri­mă­ria Man­ga­lia s‑au „bătut”, în 2008, 15 can­di­da­ţi.

Pen­tru man­da­tul de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia can­di­dea­ză nouă per­soa­ne. Potri­vit lis­te­lor cen­tra­li­za­te de Biro­ul Elec­to­ral Judeţean este vor­ba des­pre Vasi­le Iva­nof (PP-DD), Dumi­tru Moi­ne­scu (inde­pen­dent), Mihă­i­ţă Cio­ti (Ali­anţa pen­tru Med­gi­dia), Mari­an Ior­da­che (USL) Dănuţ Dumi­tru Cotîr­lă (UNPR), Nedret Bechiş (UDTTMR), Geor­ge Zam­fir (PNŢCD), Sorin Elvis Radu (PER) şi Romu­lus Aure­li­an Vasi­les­cu (PSDM).

Pri­mă­ria ora­şu­lui Bănea­sa este, de ase­me­nea, una des­tul de râv­ni­tă. Asta pen­tru că man­da­tul de pri­mar este dis­pu­tat de şap­te can­di­da­ţi: Ion Marin (PNL), Nico­lae Pele­lun­gă (PNŢCD), Titu Pîr­vu (PDL), Nicu­şor Flo­res­cu (PSD), Leo­nard Cris­ti­an Chi­ciu (UNPR), Vasi­le Sima (PP-DD) şi Ion Chi­rea (PRM).

Pri­mă­ria ora­şu­lui Cer­na­vo­dă este „vâna­tă”, ca şi Med­gi­dia, de nouă can­di­da­ţi: Lau­renţiu Dinu (inde­pen­dent), Ionel Soa­re (inde­pen­dent), Liviu Dan (PC), Ghe­or­ghe Hân­să (PNL), Mari­a­na Mir­cea (PSD), Ghe­or­ghe Vir­gil Hemeş (UNPR), Dănuţ Pâţu (PP-DD), Vio­rel Coman (PER), Mari­an Sava (PDL).

Pen­tru ora­şul Efo­rie se „due­lea­ză”, dumi­ni­că, cinci can­di­da­ţi: Ion Ovi­diu Bră­i­lo­iu (USL), Dănuţ Chi­pa­ru (PRM), Con­stan­tin Avă­ta­vu­lui (UNPR), Mari­us Dorel Jifcu (PDL) şi Manea Mogoş (PP-DD).

Pri­mă­ria ora­şu­lui Hârşo­va nu se poa­te plân­ge de fap­tul că nu ar fi „cur­ta­tă” de aspi­ranţi la man­da­tul de edil şef, căci şap­te can­di­da­ţi îşi doresc acest foto­liu: Vla­di­mir Fri­că­ţel (PP-DD), Tudor Nădrag (PSD), Ionel Chi­ri­ţă (PNL), Geor­ge Marin (PRM), Vio­rel Ione­scu (PC), Ionel Gae (UNPR) şi Vio­rel Bulan­cea (PER).

Pen­tru man­da­tul de pri­mar al ora­şu­lui Mur­fa­tlar s‑au înscris cinci can­di­da­ţi: Valen­tin Saghiu (PSD), Remzi Bolat (PP-DD), Ghe­or­ghe Cojo­ca­ru (PDL), Ion Vlă­doi (PNL) şi Adri­an Bră­dea­nu (UNPR).

Tot cinci dori­tori ai fun­cţi­ei de pri­mar sunt şi la Năvo­dari: Nico­lae Matei (PSD), Con­stan­tin Ione­scu (PP-DD), Şte­fan Găl­bău (PC), Iurin Pan­cen­cu (PNL) şi Tudo­rel Cala­pod (PDL).

Pen­tru şefia admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le din ora­şul Negru Vodă se lup­tă şase con­tra­can­di­da­ţi: Eugen Gigi Fili­mon (PNL), Petre Şte­fan (UNPR), Ion Nico­lin (PSD), Petre Urzi­cea­nu, Marin Hris­to­a­ie (PP-DD) şi Neta Leter­na (PC).

Man­da­tul de pri­mar al ora­şu­lui Ovi­diu a atras în lup­tă cinci can­di­da­ţi. Vor­bim des­pre Dumi­tru Bocai (PDL), Cipri­an Han­ga­nu (PNL), Dorin Fur­nea (PRM), Adam Ninu­les­cu (PP-DD) şi Geor­ge Scu­pra (PSD).

Pri­mă­ria ora­şu­lui Techir­ghi­ol a atras doar trei can­di­da­ţi: Adri­an Vio­rel Stan (USL), Flo­rea Con­stan­din (PDL) şi Dănuţ Dumi­tru Pucichi (PP-DD).

Joi, 07 Iunie 2012, Ada CODAU, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply