Tusac, acuzat că a rectificat pe şest bugetul Mangaliei cu 170 de miliarde pentru campania sa

0
78
Booking.com

Şedinţă de con­si­liu la mie­zul nopţii

Tusac, acuzat că a rectificat pe şest bugetul Mangaliei cu 170 de miliarde pentru campania sa

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Mihai Cla­u­diu Tusac, a rec­ti­fi­cat ile­gal buge­tul ora­şu­lui, cu 17.000.000 lei, în cadrul unei şedinţe fan­to­mă de Con­si­liu Local, la care au par­ti­ci­pat doar aco­li­ţii săi.

Acu­za­ţia a fost făcu­tă publi­că de către con­si­li­e­rul PNL Lucian Vişa, care pre­zin­tă pe blo­gul său şi tabe­lul cu sume­le supli­men­ta­te de Tusac pen­tru diver­se dome­nii, cu pro­nu­nţat carac­ter elec­to­ral.

În ace­ea­şi şedinţă, ţinu­tă în urmă cu o săp­tămâ­nă, s‑ar fi votat şi demi­te­rea direc­to­ru­lui Casei de Cul­tu­ră din Man­ga­lia, pen­tru a se asi­gu­ra ast­fel de fap­tul că nici un can­di­dat non-PSD nu va mai avea acces aco­lo în cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

Acum o săp­tămâ­nă, spre mie­zul nopţii, a avut loc pe şest, o nouă şedinţă de con­si­liu la care au fost invi­ta­ţi doar aco­li­ţii pri­ma­ru­lui, cei care s‑au auto­in­ti­tu­lat, sal­va­tori ai Man­ga­li­ei. Cred că gro­pa­rii Man­ga­li­ei ar fi fost mult mai potri­vit.

Prin­ci­pa­lul pro­iect a fost rec­ti­fi­ca­rea de buget, adi­că supli­men­ta­rea fără jus­ti­fi­ca­re cu 17 mil de lei noi a veni­tu­ri­lor şi jus­ti­fi­ca­rea ast­fel a unor noi chel­tu­ieli pen­tru cam­pa­nia pri­ma­ru­lui. Ofi­ci­al s‑a anu­nţat vota­rea unui refe­ren­dum pen­tru înce­ta­rea con­trac­tu­lui cu Cal­la­tis Therm şi acor­da­rea cetă­ţe­ni­ei de onoa­re pen­tru Inna.

S‑a mai votat des­ti­tu­i­rea direc­to­ru­lui casei de cul­tu­ră, pen­tru ca acce­sul în cam­pa­nie să fie inter­zis non­pe­se­di­ş­ti­lor, apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al lici­ta­ţi­ei la trans­por­turi, dar şi pro­ba­bil alte sur­pri­ze pe care eu încă nu le-am aflat, susţi­ne con­si­li­e­rul PNL.

C.A., vineri, 4 mai 2012, replicaonline.ro

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele