Sondaj PDL: Iorguş conduce în lupta pentru Primăria Mangalia

0
235

Ulti­mul son­daj de opi­nie rea­li­zat de către PDL Con­stanţa pri­vind şanse­le can­di­da­ţi­lor înscri­şi pen­tru obţi­ne­rea fun­cţi­ei de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia se des­chi­de cu depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş, urmat la aproa­pe 8 pro­cen­te de Cla­u­diu Tusac.
Potri­vit PDL, situ­a­ţia pen­tru fie­ca­re par­tid şi can­di­dat în par­te se pre­zin­tă ast­fel: Zan­fir Ior­guş are un pro­cen­taj de 32,4%, în timp ce par­ti­dul din care aces­ta face par­te, PDL, are 24,7%.

Actu­a­lul pri­mar al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a obţi­nut 23,8%, fiind depă­şit de pro­cen­ta­jul PSD-ului, care a strâns 24,2%. Can­di­da­tul inde­pen­dent Cris­ti­an Radu se situ­ea­ză pe locul trei cu 16,6%, iar libe­ra­lii din Man­ga­lia au obţi­nut 13,8 pro­cen­te.

Repre­zen­tan­tul PPDD în cur­sa elec­to­ra­lă din sudul lito­ra­lu­lui, Marin Cio­cîia, are, potri­vit son­da­ju­lui, 5,5%, iar par­ti­dul din care face par­te 8,7%.

Pere­mis­tul Adri­an Cîr­les­cu a reu­şit să strân­gă 3,2%, în timp ce par­ti­dul său atin­ge 4,7%. Atât Par­ti­dul Ver­de, cât şi can­di­da­tul aces­to­ra la Pri­mă­ria Man­ga­lia, Mari­an Dor­ner, nu au reu­şit să depă­şeas­că 0,3%. PV este urmat la 0,2 pro­cen­te de PER, şi aici pro­cen­ta­jul par­ti­du­lui fiind iden­tic cu cel al can­di­da­tu­lui la fun­cţia de pri­mar, Vasi­le Mol­do­va­nu.

Deşi nu are can­di­dat la fun­cţia de edil al Man­ga­li­ei, UNPR-ul a reu­şit să obţi­nă 2,9%. Alte nume amin­ti­te în son­daj sunt cele ale can­di­da­ţi­lor inde­pen­denţi Mari­os Cotleţ cu 1,2%, Doru Mun­tea­nu cu 0,6%, Marin Oprea cu 0,5% şi Ion Nicu­les­cu cu 0,4%.

Son­da­jul a fost rea­li­zat în peri­oa­da 5–6 mai pe un eşan­tion de 1.100 per­soa­ne, mar­ja de eroa­re fiind de plus/minus 3%.

cugetliber.ro, marti, 08 Mai 2012. Autor: Ale­xan­dra BĂLAN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply