Primul sondaj după căderea guvernului Ungureanu. Ponta conduce în topul încrederii românilor, cu 53%

0
260

Vic­tor Pon­ta por­neş­te la drum cu un capi­tal de ima­gi­ne con­si­de­ra­bil

Un son­daj rea­li­zat de Cen­trul de Stu­dii şi Cer­ce­tări Info­po­li­tic (CSCI) ara­tă că mai mult de jumă­ta­te din­tre români con­si­de­ră ca pe un fapt bun sau foar­te bun căde­rea Guver­nu­lui Ungu­rea­nu. Pre­mi­e­rul desem­nat, Vic­tor Pon­ta, con­du­ce în topul încre­de­rii româ­ni­lor, iar, dacă dumi­ni­ca vii­toa­re ar fi orga­ni­za­te ale­geri, USL ar câş­ti­ga cu un scor zdro­bi­tor.

Arti­co­lul com­plet, pe rtv.net, 03 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply