PRIMUL INTERVIU AL PREMIERULUI PONTA: Sunt cel mai tânăr prim-ministru şi aş vrea să nu dezamăgesc poporul

0
202

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat că este conş­ti­ent că în spa­te­le aces­tei fun­cţii pe care o ocu­pă sunt foar­te mul­te spe­ranţe şi aştep­tări şi că nu îşi doreş­te nimic mai mult decât ca în ulti­ma zi de prim-minis­tru să fie mân­dru că nu a dez­a­mă­git.

Din decla­ra­ţi­i­le pre­mi­e­ru­lui la Ante­na 3:

- Eu aş vrea să nu dez­a­mă­gesc popo­rul. Sunt cel mai tânăr prim-minis­tru, am pri­mit foar­te mult de la ţara aceas­ta şi sunt conş­ti­ent că în spa­te­le aces­tei fun­cţii pe care o ocup sunt foar­te mul­te spe­ranţe şi aştep­tări. Nu îmi doresc nimic mai mult decât ca în ulti­ma mea zi de prim-minis­tru să fiu mân­dru că nu am dez­a­mă­git.

- Guver­nul cu con­du­ce Par­la­men­tul, ci invers. Preşe­din­te­le Băsescu va fi înlo­cu­it cel târ­ziu în 2014.

Citi­ti arti­co­lul com­plet pe Medi­a­fax, 8 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply