Prefectul a atacat în contencios referendumul pus la cale de Tusac

0
252

Pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Bogdan Huţu­că, a ata­cat în con­ten­cios toa­te hotă­râri­le adop­ta­te de con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia în şedinţa din dat de 27 apri­lie. Între hotă­râri se numă­ră şi cea refe­ri­toa­re la orga­ni­za­rea unui refe­ren­dum, în ziua ale­ge­ri­lor (10 iunie a.c.), pri­vind rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui cu fir­ma de ter­mo­fi­ca­re Cal­la­tis Therm.

Dosa­rul a fost înre­gis­trat la Secţia de con­ten­cios admi­nis­tra­tiv şi fis­cal a Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa, pri­mul ter­men de jude­ca­tă fiind sta­bi­lit pe 20 iunie.

Vom reve­ni cu deta­lii.

Repli­ca, 16 may 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply