Ponta: Marea provocare a Guvernului este să contribuie la reuşita mediului de afaceri pentru a crea locuri de muncă

0
243

Pre­mi­e­rul Vic­tor Pon­ta a decla­rat, la Bacău, că ”marea pro­vo­ca­re” a actu­a­lu­lui Exe­cu­tiv este ”să con­tri­bu­ie la reu­şi­ta mediu­lui de afa­ceri pen­tru a se crea noi locuri de mun­că”.

”Nu am venit la pute­re pen­tru fun­cţi­i­le decon­cen­tra­te­lor, ci pen­tru a face bine oame­ni­lor. Ne-am asu­mat o serie de anga­ja­men­te pe care tre­bu­ie, în mod obli­ga­to­riu, să le înde­pli­nim. (…) Cre­a­rea de noi locuri de mun­că prin sti­mu­la­rea mediu­lui de afa­ceri este marea pro­vo­ca­re (…) De felul în care fun­cţio­nea­ză Guver­nul va depin­de şi soar­ta USL. Lucru­ri­le pe care le-am pro­mis le vom face cu ori­ce sacri­fi­ciu. Fap­tul că dăm banii lua­ţi ile­gal pen­sio­na­ri­lor este doar înce­pu­tul. Guver­nul Româ­ni­ei tre­bu­ie să res­pec­te oame­nii”, a sub­li­ni­at preşe­din­te­le PSD, vineri sea­ra, la mitin­gu­lui elec­to­ral orga­ni­zat de USL, la Bacău.

În con­text, Vic­tor Pon­ta a punc­tat fap­tul că insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ”nu mai tre­bu­ie să căpu­şe­ze medi­ul de afa­ceri pen­tru a face bani pen­tru par­ti­de”.

Arti­co­lul inte­gral il puteti citi aici: AGERPRES.

Sâm­bă­tă, 26 Mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply