PNL se “umflă” şi la Mangalia: Iorguş, lăsat baltă de prietenul Iorga, directorul de la DMHI

0
408

La nive­lul judeţu­lui Con­stanţa, PNL a lăsat PDL-ul fără pri­mari şi fără can­di­da­ţi, iar schim­ba­rea guver­nu­lui con­ti­nuă să-şi pro­du­că efec­te. La Man­ga­lia, libe­ra­lii au reu­şit să atra­gă de par­tea lor pede­li­şti pen­tru care depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş ar fi băgat mâna în foc: pro­fe­so­rul Adri­an Văr­ga­tu şi… Vasi­le Ior­ga (aflat pe locul 2 în lis­ta de can­di­da­ţi ai PDL pen­tru Con­si­li­ul Local Man­ga­lia). În cazul lui Vasi­le Ior­ga, o apro­pi­e­re a aces­tu­ia faţă de PNL nu este toc­mai nefi­reas­că, el fiind cunos­cut pen­tru pen­du­lă­ri­le între par­ti­de.

Direc­to­rul în cadrul DMHI ar urma, ofi­ci­al, să nu se dezi­că de Zan­fir Iopr­guş (can­di­dat al PDL la Pri­mă­ria Man­ga­lia), însă, spun sur­se­le noas­tre, el ar fi pac­ti­zat cu PNL-ul, la fel ca şi alţi poli­ti­cieni din sudul lito­ra­lu­lui. Şi nu ne refe­rim doar la pede­li­şti. Şi con­si­li­e­rul Mihai Voicu a tre­cut de la PSD la PNL. Spre deo­se­bi­re de alţii, Voicu a con­fir­mat rupe­rea sa de PSD şi pri­ma­rul PSD al Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, însă nu a dorit să comen­te­ze foar­te mult: Am avut moti­ve per­so­na­le. Tot de la PSD, s‑au retras şi alţii, însă mai dis­cret, ca de exem­plu Daniel Slă­ves­cu.

Ale­xan­dra ANTON, Repli­ca, 3 mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply