Pe ultima sută de metri şi într-un total anonimat: Licitaţie la Primăria Mangalia pentru spaţii comerciale, garaje şi terenuri

0
160

 

Ser­vi­ci­ul Public Admi­nis­tra­ţia Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat Man­ga­lia orga­ni­zea­ză, într-un ano­ni­mat total, lici­ta­ţie pen­tru închi­ri­e­rea mai mul­tor spa­ţii comer­ci­a­le, gara­je şi tere­nuri.

Ast­fel, sunt scoa­se la lici­ta­ţie mai mul­te spa­ţii comer­ci­a­le din Gale­ri­i­le Comer­ci­a­le Mer­cur, situ­a­te pe stra­da Mihai Emi­ne­scu, imo­bi­le­le Can­to­nu­lui Sil­vic, afla­te în admi­nis­tra­rea SPADPP Man­ga­lia, gara­je SPADPP Man­ga­lia, tere­nuri situ­a­te în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi în sta­ţiu­ni­le aron­da­te, pre­cum şi pe Cor­do­nul Saturn Venus. Lici­ta­ţia va avea loc în data de 6 iunie, ora 10.00, şi vor par­ti­ci­pa toţi agenţii eco­no­mici soli­ci­tanţi.

Înscri­e­ri­le pen­tru lici­ta­ţie se vor face la sedi­ul SPADPP Man­ga­lia, şosea­ua Con­stanţei nr. 13, intra­rea B, par­ter, în zile­le de 4 şi 5 iunie, între ore­le 8.00 şi 16.00. Docu­men­ta­ţia se poa­te ridi­ca de la secre­ta­ri­a­tul Ser­vi­ci­u­lui Public ADPP Man­ga­lia, în data de 31 mai, între ore­le 8.00 şi 18.00, şi în data de 1 iunie, între ore­le 8.00 şi 13.00. Cos­tul docu­men­ta­ţi­ei este de 50 de lei.

Menţio­năm că anu­nţul de lici­ta­ţie nu a fost găsit pe site-ul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Joi, 31 mai 2012, Nico­le­ta BACIU, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply