Ordinea candidaţilor la mandatele de primar şi de consilieri locali pe buletinul de vot

0
224

BEJ a dat publi­ci­tă­ţii ordi­nea can­di­da­ţi­lor la man­da­tul de pri­mar şi la man­da­te­le de con­si­li­eri locali pe bule­ti­nul de vot. „În teme­iul art. 55 alin. 9 din legea 67/2004, vă comu­ni­căm ordi­nea în care vor fi înscri­şi com­pe­ti­to­rii elec­to­rali cu repre­zen­ta­re par­la­men­ta­ră în bule­ti­ne­le de vot :

1. UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ

2. PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT

3. PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

4. PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL

5. ALIANŢA CENTRU DREAPTA PNL-PC

6. ALIANŢA PENTRU CONSTANŢA

7. UNIUNEA NAŢIONALĂ PENTRU PROGRESUL ROMÂNIEI

 Ordi­nea ast­fel sta­bi­li­tă este vala­bi­lă pen­tru toa­te cir­cum­scri­pţi­i­le elec­to­ra­le din judeţul Con­stanţa, inclu­siv în ce pri­veş­te ale­ge­rea pri­ma­ru­lui.

Evi­dent, mache­ta bule­ti­nu­lui de vot va cuprin­de doar acei com­pe­ti­tori elec­to­rali care au depus can­di­da­ţi în cir­cum­scri­pţia elec­to­ra­lă comunală/orăşenească/municipală”.

ziu­a­con­stan­ta, Joi, 10 Mai 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply