Negocierile s‑au încheiat cu succes: FMI a acceptat creşterea salariilor bugetarilor. Prima tranşă de majorare, de la 1 iunie

0
216

Nego­ci­e­ri­le cu FMI s‑au înche­iat cu suc­ces, după două zile de dis­cu­ţii la BNR, par­tea româ­nă şi dele­ga­ţia insti­tu­ţi­ei inter­na­ţio­na­le sta­bi­lind ter­me­nii noii scri­sori de intenţie la acor­dul de tip pre­ven­tiv. FMI şi Comi­sia Euro­pea­nă au accep­tat cre­ş­te­rea sala­ri­i­lor buge­ta­ri­lor pen­tru a reve­ni la nive­lul din iunie 2010, pri­ma majo­ra­re, de 8%, urmând să fie ope­ra­tă de la 1 iunie, iar pen­sio­na­rii vor pri­mi banii reţi­nu­ţi înce­pând din ace­ea­şi lună.

Arti­co­lul inte­gral, pe Medi­a­fax, 5 mai 2012.

(Ima­gi­ne: Razvan Chirita/Mediafax Foto)

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply