Mangalia 2012–2016: Programe electorale candidaţi

0
825
SPAŢIU REZERVAT pentru PROGRAMELE ELECTORALE ale candidaţilor din Mangalia la funcţiile de primar şi consilieri locali — 2012–2016.
Fili­a­le­le loca­le ale par­ti­de­lor poli­ti­ce şi can­di­da­ţii inde­pen­denţi pot să tri­mi­tă Pro­gra­me­le elec­to­ra­le către reda­cţie pe mail-ul de con­tact afi­şat la rubri­ca “Aveţi cuvân­tul”.

 Ali­anţe, par­ti­de şi can­di­da­ţi inde­pen­denţi la fun­cţi­i­le de pri­mar şi con­si­li­eri muni­ci­pali – Man­ga­lia, 10 iunie 2012:
Ali­anţa de Cen­tru Dreap­ta PNL-PC (ACD)
Ali­anţa Civi­că Demo­cra­tă a Romi­lor (ACDR)
Par­ti­dul Demo­crat-Libe­ral (PDL)
Par­ti­dul Eolo­gist Român (PER)
Par­ti­dul Româ­nia Mare (PRM)
Par­ti­dul Soci­al Demo­crat (PSD)
Par­ti­dul Naţio­nal Ţără­nesc Cres­tin Demo­crat (PNTCD)
Par­ti­dul Popo­ru­lui Dan Dia­co­ne­scu (PPDD)
Par­ti­dul Ver­de (P.V.)
Uniu­nea Naţio­na­lă pen­tru Pro­gre­sul Româ­ni­ei (UNPR)

Can­di­da­ţi inde­pen­denţi – con­si­li­eri locali:
Mun­tea­nu Teo­dor
Nicu­les­cu Ion
Ole­niuc Vio­rel

Can­di­da­ţii la fun­cţia de Pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:
Câr­les­cu Adri­an - PRM
Dör­ner Mari­an - Par­ti­dul Ver­de
Ior­guş Zan­fir - PDL
Marin Cio­ci­iaPP-DD
Mol­do­va­nu Vasi­le - PER

Tusac Mihai-Cla­u­diu - PSD

Cotleţ Mari­os-Thie­ra - inde­pen­dent
Mun­tea­nu Teo­dor — inde­pen­dent
Nicu­les­cu Ion - inde­pen­dent
Oprea Marin - inde­pen­dent
Radu Cris­ti­an - inde­pen­dent.
 

Până acum au fost pre­lu­a­te din dife­ri­te sur­se:

Cio­cîia Marin

Masuri-con­cre­te-ce-vor-fi-lua­te-de-catre-ppdd-man­ga­lia


Cotleţ Mari­os-Thie­ra:

 

Decla­ra­ție de inde­pen­den­ță față de culo­ri­le poli­ti­ce


Radu Cris­ti­an

Pro­gram-elec­to­ral-radu-cris­ti­an-can­di­dat-pt-pri­mar


Zan­fir Ior­guş pen­tru Man­ga­lia” – pro­gram elec­to­ral


 

Par­ti­dul Eco­lo­gist Român – Mol­do­va­nu Vasi­le, pri­mar

CU MÂINILE CURATE!

 

   


Par­ti­dul Ver­de, Fili­a­la Man­ga­lia

PROGRAM ELECTORAL

MANIFEST VERDE


Teo­dor Mun­tea­nu, can­di­dat inde­pen­dent 


Mihai Cla­u­diu Tusac, PSD

 


Pro­gram elec­to­ral

MANGALIA, ORAS EUROPEAN

RADU CRISTIAN,

Can­di­dat la func­tia de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply